Bel mij terug

Vakcentrum
Blekerijlaan 1
3447 GR Woerden
T. 0348 41 97 71
F. 0348 42 18 01
info@vakcentrum.nl
Uw telefoonnummer *
Uw naam *
Onderwerp *
Waar wilt u het over hebben?

* Dit zijn verplichte velden

×

Main NavigationVoorbereidend Hoger Supermarktmanagement (VHSM)

Naast vakkennis wordt in deze tweejarige opleiding veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Immers, de manier waarop de afdelingsmanager of assistent-supermarktmanager in het leven staat, wordt weerspiegeld in de manier waarop hij/zij het team aanstuurt. Het eigen gedrag bepaalt uiteindelijk hoe effectief de leidinggevende in zijn/haar rol is.

Blended learning
Deelnemers aan de VHSM werken een aantal onderwerpen zelfstandig, in eigen tijd uit in de vorm van e-learning. Door deze mix van klassikale bijeenkomsten en zelfstudie worden de contacturen optimaal benut, namelijk voor die onderdelen waar de docent de hoogste toegevoegde waarde biedt.

Programma
Het lesprogramma bestaat uit vier zogenaamde kerntaken en drie ondersteunende vakken.
  • Kerntaak 1 - Beleid van de organisatie (afdelingsmanagement, financieel management, personeelsmanagement, recht, bedrijfseconomie).
  • Kerntaak 2 - Beheer van goederenstroom en voorraad (inventarisatie, voorraadbeheer, bestellen, derving, logistiek, inkoop, leiding geven).
  • Kerntaak 3 - Coördinatie verkoopactiviteiten (verkoop, leiding geven, beslissen, communicatie, offertes, administratie, calamiteiten).
  • Kerntaak 4 - Coördinatie verkoopafhandeling (kassabeheer, veiligheid, risico-inventarisatie).
  • Nederlands - Luisteren, lezen, schrijven, spreken, gesprekken voeren.
  • Engels - Luisteren, lezen, schrijven, spreken, gesprekken voeren.
  • Leren, loopbaan, burgerschap - Ontwikkeling van eigen leer- en loopbaancompetenties, burgerschap.
 
Studiebegeleiding
De praktijkopleider (coach binnen het bedrijf) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de gehele opleiding en de praktijkexaminering van de deelnemer. Hierbij wordt hij ondersteund door de praktijkbegeleider van het ROC, die gedurende de opleiding drie maal per studiejaar een bezoek aan de winkel brengt. Er moet rekening worden gehouden met een gemiddelde tijdsinvestering van ongeveer 1 uur per week per deelnemer.
Specificaties  
Doelgroep De opleiding VHSM is bedoeld voor meer ervaren afdelingsmanagers en assistent-supermarktmanagers die het resultaat van hun afdeling willen vergroten door een verbeterde inzet van mensen en middelen.
Duur 44 lesavonden plus 1 trainingsdag, verspreid over 2 jaar.
Zelfstudie Buiten het volgen van de lesbijeenkomsten moet rekening worden gehouden met ca. 5 uur zelfwerkzaamheid per week. Deze zelfwerkzaamheid bestaat onder andere uit e-learning, examenvoorbereiding, het uitvoeren van praktijkopdrachten en het maken van een werkstuk.
Vooropleiding OSM (Opleiding Supermarktmanagement) of CBL3 en minstens 1 jaar ervaring als afdelingsmanager of assistent-supermarktmanager of mbo3 Handel en minstens 1 jaar ervaring als afdelingsmanager of assistent-supermarkt¬manager. Daarnaast worden ook werkervaring en de huidige functie bij de toelatingsprocedure meegewogen. In voorkomende gevallen kan OVD of de werkgever het initiatief nemen tot een individueel intakegesprek. Deelnemers dienen over een computer met internetaansluiting te kunnen beschikken en een basisvaardigheid in het gebruik van email, internet en Word te hebben. Verder dienen deelnemers Engels te beheersen op vmbo-niveau.
Wat bereik je? De opleiding wordt afgesloten met het CBL4/mbo4-examen. Toetsing in de praktijk vindt plaats onder toezicht van de praktijkbegeleider van het ROC. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het OVD-diploma Voorbereidend Hoger Supermarktmanagement, het CBL4-diploma Afdelingsmanager en het mbo4-diploma Manager Handel (uitstroom afdelingsmanager).
Prijs € 4.395 exclusief btw, inclusief wettelijk cursusgeld, leermiddelen, examen en catering op trainingsdagen.
Datum Informeer bij het Vakcentrum (reactie@vakcentrum.nl)
Cursusplaatsen Amsterdam (ma), Breda (wo), Ede (ma), Eindhoven (di), Utrecht (wo), Zwolle (di)
Aanbieder OVD


banner_header

banner_header