Factuur Stichting Reprorecht: niet, wel of deels betalen?

De Stichting Reprorecht stuurt ondernemers facturen in het kader van de auteursrechten. Veel ondernemers vragen zich af of deze factuur terecht is en of zij hem moeten betalen. De Stichting Reprorecht is een legitieme organisatie die zich baseert op wettelijk vastgelegde auteursrechten. Wanneer u de factuur betaalt, bent u ‘ervan af’. Maar het kan lonen om de vooraf ingevulde criteria, die de hoogte van de factuur bepalen, te wijzigen. In veel gevallen worden de kosten dan naar beneden bijgesteld.

De hoogte van de factuur wordt namelijk forfaitair bepaald. Met andere woorden: er wordt gekeken naar de grootte van de onderneming en daaruit volgt een standaardbedrag per personeelsklasse. Om dit bedrag te reduceren, moeten ondernemers hun gegevens ten aanzien van het gebruik aanpassen op de website van de Stichting Reprorecht (inloggegevens worden verstrekt door de stichting). Daar kan ook aangegeven worden dat zij helemaal geen kopieën maken die onder de auteurswet vallen en dus niet betalingsplichtig zijn. Wanneer zij wel kopieën maken die onder de auteurswet vallen, kunnen zij het daadwerkelijk gemaakte aantal kopieën opgeven.

Grootte onderneming
Ondernemers met een bedrijf tot 20 fte’s kunnen – eenmaal ingelogd – via de link ‘toon andere mogelijkheden’ verklaren dat zij nooit materiaal uit kranten, tijdschriften of boeken scannen, opslaan, uitprinten, als bijlage e-mailen, op intranet zetten of fotokopiëren.
Ondernemers met een bedrijf met meer dan 20 fte’s kunnen – eenmaal ingelogd - via de link ‘toon andere mogelijkheden’ aangeven dat zij een registratieregeling willen.  De Stichting Reprorecht treedt in de regel met deze bedrijven in contact. Wanneer dit gesprek aanleiding geeft tot een wijziging, indien nodig naar nul, dan wordt dit ook doorgevoerd. Een variant die te overwegen valt.

Drie mogelijkheden
Ondernemers hebben dus drie mogelijkheden:

  • De eerste is de factuur simpelweg betalen en dus vasthouden aan de forfaitaire systematiek. Dit levert de minste administratieve lasten op, maar ondernemers zijn al snel te duur uit. Dit geldt vooral voor bedrijven in de hogere medewerkerklasse.
  • De tweede mogelijkheid is ingewikkelder, maar ondernemers zijn in de regel goedkoper uit. Opgeven van het totale jaarlijkse kopieervolume en dat volume verminderen met die kopieën waarvan u kunt aantonen dat die gemaakt zijn door uw klanten. Het aantonen van het aantal door klanten gemaakte kopieën mag op een eigen (administratieve) wijze. In de regel zal de Stiichting Reprorecht contact met u opnemen. 
  • De derde mogelijkheid is aangeven dat er geen kopieën gemaakt worden die onder de auteurswet vallen.


Vakcentrum Bedrijfsadvies
Heeft u vragen over uw factuur of over de mogelijkheden om de hoogte ervan te beïnvloeden? Neem dan contact op met onze juridische adviseurs. Ze zijn bereikbaar op (0348) 41 97 71 of via advies@vakcentrum.nl.