De Nederlandse Franchise Code: een overwinning voor franchisenemers

Vanochtend werd in Den Haag de Nederlandse Franchise Code (NFC) officieel aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken. Met deze code wordt een gezonder en evenwichtiger speelveld binnen de franchisesector verwezenlijkt.

NFC afbeelding nieuwsbericht V2

De NFC is een ferme steun in de rug voor de franchisenemer en benoemt een groot aantal oplossingen voor onacceptabele fricties tussen franchisenemers en –gevers. De code biedt duidelijke richtlijnen op het gebied van wederzijdse rechten en verplichtingen en informatievoorziening tijdens de gehele franchiserelatie. Hierdoor wordt een groot aantal misstanden tussen franchisenemers en –gevers opgelost. Het Vakcentrum voert al jaren strijd voor de belangen van franchisenemers. Met de aanbieding van de NFC wordt nu een belangrijke mijlpaal bereikt.

Hier treft u de aanbiedingsbrief bij de NFC namens de schrijfcommissie aan minister Kamp

Harrie ten Have, voorzitter van het Vakcentrum: “We zijn heel blij met de NFC. Het is een overwinning voor franchisenemers in Nederland. De strijd van het Vakcentrum is met de presentatie van de NFC vandaag echter nog niet ten einde. Het Vakcentrum blijft zich inzetten voor betere bescherming van de rechten van franchisenemers. De volgende prioriteit is om ervoor te zorgen dat de code toegepast en gehandhaafd wordt. Daarom is de wettelijke verankering van de NFC een van de volgende doelen van het Vakcentrum.”

De NFC is het resultaat van een anderhalf jaar durend onderhandelingsproces, met verschillende consultatiemomenten waar zowel franchisegevers als franchisenemers gebruik van hebben gemaakt. De schrijfcommissie heeft alle argumenten meegenomen en gewogen, specialisten geraadpleegd en is gekomen tot het evenwichtige document dat nu voorligt.

Voor franchisenemers een doorbraak :

  • Franchisenemers ontvangen relevante informatie en worden beter geïnformeerd voordat ze een franchiseovereenkomst sluiten.
  • Meer helderheid over het eigendom en het gebruik van marktinformatie.
  • Geen eenzijdige wijzigingen van belangrijke bepalingen in de franchiseovereenkomst.
  • Duidelijke afspraken over het non-concurrentiebeding, de besteding van de franchisevergoeding en transparantie in het conditiestelsel.
  • Per franchiseformule één onafhankelijke franchisenemersvereniging.
  • Alle overeenkomsten die de franchisesamenwerking regelen, vallen onder de NFC. Dus ook sideletters, addenda, huurovereenkomsten etc.
  • De franchisenemers mogen altijd een adviseur raadplegen.
  • Regelmatig evalueren of afgegeven zekerheden niet aangepast moeten worden.

Belangrijk is uiteraard dat de NFC ook daadwerkelijk wordt toegepast. De opstelling die een deel van de franchisegevers in de afgelopen maanden liet zien ten aanzien van de status van de NFC, geeft op dit vlak helaas weinig vertrouwen. Het Vakcentrum is dan ook van mening dat een wettelijke borging van de NFC voor franchisenemers onontbeerlijk is. Ook voor franchisegevers die de code omarmen, is deze wettelijke ondersteuning een steun in de rug om oneerlijke concurrentie door andere franchisegevers die de NFC niet naleven te voorkomen.

Het Vakcentrum roept zowel minister Kamp als de leden van de Tweede Kamer op om ervoor zorg te dragen dat de NFC op korte termijn wettelijk wordt verankerd. Minister Kamp reageerde al positief:
"Deze code is zo belangrijk dat naleving moet worden gewaarborgd. Ik verken momenteel samen met mijn collega van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code. Daarmee streef ik een optimale mix na van enerzijds inhoudelijke regels vanuit de sector zelf en anderzijds een wettelijke stok achter de deur voor diezelfde regels."

Documenten:

Terug naar het nieuwsarchief