Regels over blurring verwarrend

Mengvormen tussen horeca en detailhandel zijn populair. Het gaat daarbij volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet om het structureel overtreden van de regels, maar om ontwikkelingen die aansluiten bij de nieuwe manier van winkelen en uitgaan.

Alles goed en wel, de Drank- en Horecawet (DHW) lijkt deze ruimte niet te geven. En dus ontstaat een impasse met gerechtelijke procedures tot gevolg.

Regelgeving
De kaaswinkel die zonder DHW-vergunning wijn serveert, handelt in strijd met de regels uit de DHW. Een natuurwinkel die een uitgebreide horecavoorziening heeft, handelt dikwijls in strijd met de regels van het bestemmingsplan en/of de Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de desbetreffende gemeente. Uit een brief van de VNG volgt dat gemeenten (die sinds 1 januari 2013 belast zijn met de handhaving van de DHW) niet altijd willen handhaven en ondernemers de ruimte willen geven om meer te kunnen ondernemen.

Ruim 45 gemeenten

De pilot reguleren mengvormen winkel/horeca waaraan ruim 45 gemeenten deelnemen is op 1 januari 2016, naar aanleiding van bovenstaande problematiek en op verzoek van diverse gemeenten, van start gegaan.

Pilot reguleren mengvormen winkel/horeca
De pilot heeft tot doel om de diverse mengvormen te inventariseren en gewenste situaties te onderzoeken. De pilot van de VNG stuit evenwel ook op weerstand van onder andere de SlijtersUnie, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de DHW niet voorziet in experimenteren en de pilot dus leidt tot een overtreding van de wet. Hij heeft de VNG verzocht de pilot in overeenstemming te brengen met de DHW.

De nodige rechtspraak
De tegenstrijdige signalen hebben geleid tot gerechtelijke procedures. Zo heeft de SlijtersUnie bij de civiele rechter gevorderd de VNG te veroordelen om gemeenten die deelnemen aan de pilot op te roepen om de pilot te staken. De rol van de VNG is volgens de civiele rechter te beperkt om onrechtmatig handelen aan te nemen. Of de deelnemende gemeenten mogelijk in strijd handelen met de wet, dient volgens de civiele rechter voorgelegd te worden aan de bestuursrechter. De bestuursrechter heeft eerder in lijn met de staatssecretaris geoordeeld dat ondanks de pilot de boekenwinkel die wijn verkoopt in strijd handelt met de DHW.

Blurring, wat mag wel en niet

Wel:

  • Een kleine lunchroom inrichten als ondergeschikt gedeelte van de winkel, mits geen alcoholhoudende dranken worden verkocht en het past binnen het bestemmingsplan en de Apv van de betreffende gemeente.
  • In een winkel (warenhuis) mogen zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht indien voor meer dan 15m2 een gevarieerd assortiment aan verpakte en onverpakte eetwaren wordt verkocht.
  • In een lunchroom ook retailartikelen verkopen, mits geen alcoholhoudende drank wordt geschonken en het past in het bestemmingsplan. Verkoop van zwak-alcoholhoudende dranken voor thuisconsumptie is zonder Drank- en Horecawetvergunning wel toegestaan.

Niet:

  • Alcohol mag niet worden geschonken in een restaurant of lunchroom zonder Drank- en Horecawetvergunning.
  • In een restaurant met Drank- en Horecawetvergunning mogen geen retailproducten worden verkocht, tenzij dit gebeurt in een afgesloten ruimte. 

 

Vakcentrum Bedrijfsadvies
De juristen van Vakcentrum Bedrijfsadvies hebben ruime ervaring met de bestuursrechtelijke regelgeving en kunnen voor u uitzoeken of uw voorgenomen activiteit voldoet aan het bestemmingsplan, de Apv en de DHW. Zo niet, dan adviseren zij u graag over wat wel is toegestaan. Wilt u contact met één van onze juristen? Bel (0348) 41 97 71 of stuur een e-mail naar advies@vakcentrum.nl.

Lees verder "Gemeente Nieuwegein moet zich aan Drank- en Horecawet houden".

Terug naar het nieuwsarchief