Hoge Raad steunt franchisenemers

Op 24 februari oordeelde de Hoge Raad in de zaak Street One in lijn met de Nederlandse Franchise Code (NFC).

NFC

In dit arrest breidt de Hoge Raad de aansprakelijkheid van franchisegevers uit wanneer de franchisegever een zelf opgestelde prognose aan een franchisenemer verstrekt en de prognose (achteraf) fouten blijkt te bevatten. Wetenschap dat de prognose een fout of meerdere fouten bevat, is voor aansprakelijkheid dus niet vereist; dat is precies in lijn met de NFC.

De Nederlandse Franchise Code stelt namelijk dat als een franchisegever een prognose aan een franchisenemer afgeeft, de franchisegever in dient te staan voor de deugdelijkheid daarvan.

Het Vakcentrum is verheugd dat franchisenemers door de Hoge Raad meer worden beschermd en dat ons hoogste rechtscollege in lijn met de NFC oordeelt.

Terug naar het nieuwsarchief