Vernieuwde Europese franchisegeverscode eenzijdig en verslechtering voor franchisenemers

(Persbericht Vakcentrum 1 februari 2017) 

De Europese Erecode inzake Franchising uit 1972 is in juni 2016 aangepast en onlangs vastgesteld door de European Franchise Federation. De vernieuwde code is voor franchisenemers geen verbetering maar eerder een stap terug. De code doet in het geheel geen recht aan de belangen van franchisenemers. Het Vakcentrum benadrukt de waarde van de Nederlandse Franchise Code (NFC) die wel in overleg tussen franchisegevers en franchisenemers is opgesteld en binnenkort wettelijk wordt verankerd.

VAKcentrum_FC_72ppi

Dat er een nieuwe versie van de Europese code verschijnt is geen nieuws. Deze versie werd immers al in juni 2016 gepresenteerd.

Europese code geen waarde voor franchisenemers

De Europese erecode 1972 is nooit van waarde geweest voor franchisenemers. Met name omdat de belangen van franchisenemers niet voldoende werden beschermd. Bovendien werd de nakoming van de code in Nederland niet afgedwongen. De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV), die op de toepassing zou moeten toezien, heeft dat enkele jaren geleden bevestigd.

Ook in de nu aangepaste code worden de franchisenemersbelangen niet gelijkwaardig beschermd. Opvallend is het aantal wijzigingen die de verplichtingen van franchisegevers afzwakken. De nieuw geïntroduceerde rechten van franchisegevers bieden hen de mogelijkheid om bij de franchisenemers het gebruik van de know-how te controleren, informatie op te vragen en eenzijdig een eigen e-commerce beleid op te leggen.

Franchisenemers worden wel verantwoordelijk om zelf onderzoek te verrichten in de precontractuele fase, maar de franchisegever heeft daarbij geen verplichting tot het verstrekken van adequate informatie.

Nederlandse Franchise Code zorgt voor evenwicht

De Nederlandse Franchise Code (NFC) is opgesteld door vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers, ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken. De NFC heeft het doel om de onevenwichtigheid tussen franchisegever en franchisenemer terug te dringen en om eventueel machtsmisbruik door franchisegevers zoveel mogelijk te voorkomen.

NFC
Wettelijke verankering

Minister Kamp van Economische Zaken gaat de NFC wettelijk verankeren. Het wetsvoorstel daartoe wordt binnenkort ter consultatie aangeboden. Deze consultatie gaat uitsluitend over de wijze waarop de wettelijke verankering vorm krijgt; de inhoud van de code staat in de consultatie niet ter discussie. Het Vakcentrum verwacht dat het wetgevingstraject snel verloopt en spant zich daar ook voor in.

IN ENGLISH:
Renewed European Franchise Code unilateral and deterioration for franchisees Press release 1 February 2017

Terug naar het nieuwsarchief