Massale en brede roep om wettelijke verankering franchisecode

Via hun branche- en koepelorganisaties of franchisenemersverenigingen hebben ruim 10.000 ondernemers zich uitgesproken voor een snelle wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC). Dat wordt volgens het Vakcentrum duidelijk uit de internetconsultatie die de afgelopen weken plaatsvond. Naast de brancheverenigingen en belangenorganisaties reageerden ook honderden individuele franchisenemers.

Van de openbare reacties stemt circa 80% in met het voornemen de Nederlandse Franchise Code een wettelijke basis te geven. Een wettelijke verankering van de franchisecode moet een einde maken aan onevenwichtige verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers en bescherming bieden tegen machtsmisbruik van franchisegevers. Dat benadrukt het Vakcentrum vanmiddag tijdens de hoorzitting van de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer.

Franchisenemers spreken zich duidelijk uit: verankering moet

Een groot aantal branche- en koepelorganisaties heeft zich uitdrukkelijk uitgesproken voor de verankering van de franchisecode waaronder, naast het Vakcentrum, bijvoorbeeld ook de BOVAG, FANed en MKB-Nederland. Ook verenigingen van franchisenemers in de food- en non-food detailhandel en (financiële) dienstverlening en horeca hebben in de consultatie aangegeven wettelijke verankering van de NFC te onderschrijven. Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum schat in dat deze partijen staan voor ruim 10.000 franchisenemers. “Dat is dus een aanzienlijk aantal als je weet dat er in Nederland circa 30.000 franchisevestigingen zijn.”

Huiverig om zich uit te spreken

Naast de organisaties hebben ook nog circa 600 franchisenemers individueel gereageerd op de internetconsultatie. Die spreken zich allemaal uit voor verankering van de code.
Hoogstraaten: “Daarbij valt mij op dat ongeveer de helft van de ondernemers heeft aangegeven dat de reactie niet openbaar mocht worden. Een groot aantal van hen heeft ons echter wel laten weten dat zij het initiatief van minister Kamp onderschrijven. Het feit dat de fear factor maakt dat men niet openbaar durft te reageren is al reden genoeg om snel tot invoering van het wetsvoorstel over te gaan.”

NFC

De Nederlandse Franchisecode is opgesteld door vertegenwoordigers van franchisegevers en franchisenemers, onder begeleiding van het ministerie van Economische Zaken. De NFC is in februari 2016 afgerond en aangeboden aan minister Kamp. Franchisegevers blijken echter bijzonder terughoudend in het implementeren van de code. Dat heeft er toe geleid dat minister Kamp het initiatief heeft genomen tot een wettelijke verankering van de code.

Gelijk speelveld

De NFC is er met name op gericht om te komen tot een betere verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers. De franchisegevers houden te weinig rekening met de belangen van franchisenemers. Die hebben een afhankelijke en zwakkere positie, bijvoorbeeld door informatieachterstand. De NFC maakt dat franchisegevers de franchisenemers van goede informatie moeten voorzien zodat franchisenemers weloverwogen besluiten kunnen nemen. Ook wordt grote waarde gehecht aan goed overleg en communicatie.

Kosten zwaar overdreven

Vanuit franchisegevers wordt aangegeven dat het invoeren van de code leidt tot hoge kosten. Volgens Hoogstraaten is dat onterecht. “De door het ministerie aangegeven kosten bedragen € 26 per franchisenemer. De overeenkomsten moeten waarschijnlijk aangepast worden, maar dat kan op het moment dat aflopende overeenkomsten toch vernieuwd moeten worden. Daar krijgen franchisegevers vijf jaar de tijd voor. Maar misschien nog wel belangrijker is dat het werken met de NFC meer duidelijkheid biedt. Men is minder tijd kwijt aan overleg en discussie. Het is dus voor franchisegever en franchisenemer veel efficiënter. Dat blijkt ook uit de ervaring van de enkele franchiseformules die al wel met de NFC werken.”

Ook van belang voor franchisegevers

Het Vakcentrum benadrukt nogmaals dat de NFC is opgesteld in gezamenlijk overleg tussen franchisenemers en franchisegevers en onder begeleiding van het ministerie van Economische Zaken. Het is volgens het Vakcentrum ook voor franchisegevers van belang dat de NFC wordt toegepast. “Goede samenwerking verstevigt het franchisemodel en de ideeën voor innovaties komen meestal van de franchisenemers”, aldus professor Koelemeijer tijdens de onlangs gehouden Dag van het Vakcentrum. Het werken volgens de NFC biedt alle betrokkenen een goede basis voor samenwerking.

Voor meer informatie over de Nederlandse Franchise Code: www.vakcentrum.nl/franchise

Terug naar het nieuwsarchief