Vakcentrum tegen Eurocommissaris: let op ongelijk speelveld

Tijdens een bijeenkomst van de Europese detailhandels­organisatie Eurocommerce met Eurocommissaris ­Moscovi heeft Vakcentrum-directeur Patricia Hoogstraaten nog eens aandacht gevraagd voor de negatieve grenseffecten van de btw-verhoging in Nederland en de noodzaak van een gelijkspeelveld als het gaat om productveiligheid en consumentenrechten. Moscovi is belast met ­economische­ en financiële zaken, belastingen en
douane-unie.

4

De voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief leidt ertoe dat consumenten in de grensstreek makkelijker over de grens boodschappen gaan doen. Het omzetverlies in Nederland kan tot sluiting van winkels leiden en daarmee een dalend voorzieningenniveau. En dat juist in streken waar door krimp de (winkel)voorzieningen al onder druk staan. Bovendien zullen consumenten eerder geneigd zijn om naast de boodschappen ook andere aankopen over de grens te doen.

Een belangrijk onderwerp van de bijeenkomt van de Europese retailers met de commissaris was ook het verschil in belastingheffing tussen offline- en online-aankopen met name bij grensoverschrijdende transacties. Met Detailhandel Nederland pleit het Vakcentrum al jaren voor een gelijk speelveld, niet alleen op het gebied van belastingen, maar ook wat betreft productveiligheid en consumentenrechten. Door de vele verplichtingen o.a. op het gebied van productveiligheid zijn Europese producten niet alleen veiliger maar ook duurder. Helaas kijkt de consument vaak alleen naar de prijs, al is dat niet altijd in zijn of haar belang.

Terug naar het nieuwsarchief