Vakcentrum maakt bezwaar tegen informatieplicht energiebesparende maatregelen

Ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken zijn verplicht energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Dit is geregeld in de Wet milieubeheer. In een voorgenomen wetswijziging worden ondernemers geconfronteerd met extra administratieve lasten en obstakels bij het voldoen aan de bijkomende informatieplicht. Deze informatieplicht houdt in dat uiterlijk op 1 juli 2019 alle bedrijven die onder de verplichting vallen, digitaal rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen.

duurzaamheid zonnepanelen

Het Vakcentrum maakt in een tweetal brieven aan minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat bezwaar tegen deze voorgenomen wetswijziging. Dit bezwaar is niet gericht op het belang van milieumaatregelen, maar wel op de uitvoering in de praktijk. De overheid houdt er geen rekening mee dat huurder en eigenaar van een pand vaak niet dezelfde zijn, en/of sprake is van gesplitst of gezamenlijk eigendom. Ook voorziet Vakcentrum grote problemen met decentrale handhaving. Dit creëert niet alleen on-uitlegbare ongelijkheid voor ondernemers die in verschillende gebieden gevestigd zijn, maar dit levert ook nog meer problematische situaties op voor ondernemers die met meerdere vestingen onder verschillende bevoegde gezagen vallen. Deze aanpak is voor ondernemers omslachtig en complex.

Lees hier de brieven van Vakcentrum aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.