Wetsvoorstel Franchise versterkt positie franchisenemer

Het wetsvoorstel Franchise zoals dat nu ter consultatie is gepubliceerd biedt op een aantal belangrijke punten een verbetering voor franchisenemers, zo constateert het Vakcentrum. Als brancheorganisatie voor zelfstandig winkeliers en franchisenemers zet het Vakcentrum zich al jaren in voor goede regelgeving.

mona-keijzer---liggend

Het Vakcentrum is verheugd dat staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat het wetsvoorstel heeft gepubliceerd. “De staatssecretaris heeft herhaaldelijk aangegeven een goede regelgeving voor de franchiserelatie van groot belang te vinden. Dat onderstreept zij door de voortvarende wijze waarop zij met dit dossier aan de slag is gegaan”, zo stelt Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum.

Positie franchisenemers verbetert

Volgens het Vakcentrum betekent de wet dat de positie van de franchisenemer sterker wordt. “We moeten natuurlijk het voorstel nog nauwkeurig doornemen, maar alleen al het gegeven dat de franchiserelatie wordt opgenomen in het Burgerlijk Wetboek is belangrijk. Het betekent dat de relatie goed omschreven wordt en dat de wederzijdse verplichtingen helder worden” aldus Hoogstraaten. “Belangrijk daarbij is dat in de wet heel duidelijk het goed franchisegever- en franchisenemerschap worden gemarkeerd.”

Informatieverplichting

Winstpunt is volgens het Vakcentrum onder andere dat er een omvangrijke informatieverplichting in de wet is opgenomen. Daarnaast is vastgelegd dat franchisegevers ingrijpende wijzigingen pas kunnen doorvoeren na instemming van de franchisenemers. Bij deze instemming krijgt een vereniging van franchisenemers een belangrijke positie. Ook de expliciete aandacht voor de goodwill is belangrijk voor de franchisenemers.

Kanttekeningen

Vanzelfsprekend zijn er ook nog enkele kritische kanttekeningen bij het voorstel. Zo lijkt het alsof de franchisegever eenzijdig kan bepalen wat ‘aanzienlijke gevolgen’ zijn. Ook met betrekking tot het geformuleerde concurrentiebeding heeft het Vakcentrum nog vragen. 

Internetconsultatie

Het wetsvoorstel is ingebracht ter consultatie. Dat houdt in dat er gedurende zeven weken gereageerd kan worden op het wetsvoorstel. Meer informatie over het wetsvoorstel en de internetconsultatie is te vinden op de website van het Vakcentrum: www.vakcentrum.nl/franchise.