Zorgen over import van producten die niet voldoen aan Europese kwaliteitseisen

Oneerlijke concurrentie voor winkeliers

Detailhandel Nederland en Vakcentrum maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van de toenemende groei van aankoop van producten via niet-Europese webshops. Er is sprake van oneerlijke concurrentie. Dit staat in het rapport 'Een gelijk speelveld voor de Nederlandse winkeliers'.  

opname een vandaag 4Mark Ligteringen Planet Happyover niet-Europese import

Dankzij digitalisering kunnen consumenten nu overal ter wereld winkelen. Dit biedt geweldige kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Er zijn talloze voorbeelden van buitenlandse handelaren die de Europese regels rondom veiligheid en kwaliteit van producten en de bescherming van Nederlandse consumenten niet respecteren. Onlangs publiceerde de Deense consumentenorganisatie een onderzoek waaruit bleek dat bij een testaankoop van 29 stukken speelgoed, ruim 30% illegale chemicaliën bevatte.

Recentelijk hebben zes Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hun nationale toezichthouders gevraagd om op te treden tegen AliExpress. De Chinese webwinkel hanteert verkoopvoorwaarden die in strijd zijn met Europese consumentenregels.

Volgens Vakcentrum en Detailhandel Nederland is vanuit Nederland en Europa een sterkere nadruk nodig op uniforme handhaving voor alle consumentenproducten die via welk kanaal dan ook aan Nederlandse consumenten verkocht worden. We streven naar een hoog niveau van bescherming voor consumenten en milieu. Dit kan alleen als elke onderneming -of het nu een Nederlandse winkel is of een buitenlandse webwinkel- die actief is op de Europese markt aan dezelfde standaarden en verplichtingen wordt gehouden. Er moet sprake zijn van een gelijk speelveld.

Oneerlijke concurrentie

Recent nog uitte VVD-Kamerlid Arne Weverling zijn zorgen over de pakketten die, vanuit landen als China, onder de kostprijs worden verzonden. Ook worden producten onder de €22,- van buiten de EU vrijgesteld van het betalen van btw en hoeven buitenlandse handelaren niet altijd mee te betalen aan de Nederlandse initiatieven voor het inzamelen en recyclen van afval, waardoor de Nederlandse winkeliers dus voor de kosten moeten opdraaien.

In het rapport 'Een gelijk speelveld voor de Nederlandse winkeliers' wordt gepleit voor onderzoek naar de omvang van de directe importen en hun economische, juridische, fiscale en milieueffecten op consumenten en bedrijven in de EU. Er moet tevens beter toezicht en coördinatie van toezicht gehouden worden tussen de verschillende nationale en Europese toezichthouders.

Enkele voorbeelden:

Strijdige verkoopvoorwaarden

Recentelijk hebben zes Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hun nationale toezichthouders gevraagd om op te treden tegen AliExpress. De Chinese webwinkel hanteert verkoopvoorwaarden die in strijd zijn met Europese consumentenregels.

Illegale chemicaliën in speelgoed

Onlangs publiceerde een Deense consumentenorganisatie een onderzoek waaruit bleek dat bij een testaankoop van 29 stukken speelgoed, deze ruim 30% illegale chemicaliën bevatten.

Brand door opladers

In een onderzoek van de NVWA van 41 telefoonopladers bleken 24 opladers zo gevaarlijk dat verkoop direct werd verboden. Dat betrof met name opladers uit China. Door het gebruik van verkeerde onderdelen of constructiefouten was er groot gevaar voor oververhitting, smelten en zelfs explosiegevaar. Bovendien ontbrak de verplichte technische documentatie.

Misleidend logo

Het China Export logo lijkt zeer veel op het Conformité Européenne (CE) keurmerk. Het is in China niet illegaal om een CE-label op een product te zetten, zelfs als het product niet voldoet aan de EU-standaarden. Wanneer Europese consumenten het CE (Chinese) logo zien, zullen velen daarvan denken dat het product volledig getest is en voldoet aan de Europese standaarden.