MKB-verzuim-ontzorgverzekering al aangeboden door Vakcentrum ZorgPortaal

De regering wil de loondoorbetalingsplicht bij ziekte makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Belangrijk onderdeel hierin is de MKB-verzuim-ontzorgverzekering en vanaf 01-01-2021 een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming komt neer op ruim 1.000 euro per bedrijf per jaar.

Hand in verband

Het Vakcentrum ZorgPortaal is (een van) de eerste die voldoet aan de voorwaarden van de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Met een integrale oplossing voor verzuim en arbodienstverlening ontzorgt het Vakcentrum ZorgPortaal al vanaf 2006 werkgevers en hun medewerkers. Het Vakcentrum Zorgportaal heeft dan ook model heeft gestaan voor de MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

Lees hiet de leaflet over de MKB Verzuim-ontzorgverzekering

Al aangesloten bij Vakcentrum ZorgPortaal?

Dan hoeft u niets te doen. U wordt maximaal “ontzorgd”. Daarnaast profiteert u vanaf 1-1-2021 van de financiële tegemoetkoming.

Nog niet aangesloten bij Vakcentrum ZorgPortaal?

Stap dan per 01-01-2020 over naar het Vakcentrum ZorgPortaal. Het contract met uw huidige arbodienstverlener moet u dan vóór 1 oktober opzeggen. Dit in verband met een opzegtermijn van drie maanden. Uiteraard kan Vakcentrum ZorgPortaal u hierbij ondersteunen.