Handhaving door Boa's: alleen op minimale afstand van 1,5 meter

Vandaag hebben wij veel klachten ontvangen over het optreden van boa’s in verschillende gemeenten. Boa’s ‘verzonnen’ eigen regels en richtlijnen, afwijkend van het Protocol Verantwoord Winkelen. Er werd zelfs gemeld dat bekeuringen uitgedeeld zijn aan medewerkers die mandjes aan de consument overhandigden. Het Vakcentrum heeft de minister van Veiligheid en Justitie en het Veilgheidheidsberaad (het overleg tussen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s) gevraagd in te grijpen. Dit heeft mede ertoe geleid dat een modelnoodverordening is opgesteld voor alle 25 veiligheidsregio’s. 

Die nieuwe modelnoodverordening is volstrekt duidelijk over de regels waarop gehandhaafd kan worden. Handhavers (BOA’s, politie en marechausse) mogen in winkels controleren en, zo nodig, handhaven.
Echter uitsluitend op het in acht nemen van de 1,5 meter afstand.

De noodverordening is voor uw gemeente van kracht zodra deze is gepubliceerd op de website van de betreffende veiligheidsregio. Vanzelfsprekend verwachten wij dat de diverse veiligheidsregio's daartoe snel overgaan.

Het Vakcentrum dankt alle leden die ons hebben geattendeerd op deze problematiek. Dankzij die signalen konden wij met ons team snel aan een oplossing werken.

Lees hier de volledige modelverordening.

Terug naar het nieuwsarchief