Protocol Verantwoord winkelen

Het veiligheidsprotocol zoals dat gisteravond is aangekondigd, kunt u hier inzien. Het is van groot belang dat u de maatregelen uit het protocol zo snel en adequaat mogelijk doorvoert.

Alleen bij voldoende naleving van het protocol kunnen winkels open blijven.

Het protocol geeft de bepalingen weer die direct doorgevoerd dienen te worden. Het is van groot belang dat dit protocol wordt nageleefd. Immers alleen als deze afspraken worden nageleefd, mogen winkels open blijven. Het protocol wordt door de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing gezien als concrete invulling om extra wet- en regelgeving te voorkomen.

Het protocol is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarbij is voortdurend overleg gevoerd met de retail. Ook Het Vakcentrum was daarbij direct betrokken.

Download het Protocol Verantwoord Winkelen (PDF) hier.

Terug naar het nieuwsarchief