Koningsdag en 5 mei

Vanwege de gevolgen van het coronavirus worden de openbare vieringen van Koningsdag in Nederland afgelast. Wij hebben gewacht op een beslissing van de overheid om Koningsdag niet als feestdag aan te wijzen. Dat is niet gebeurd. Veel leden vragen ons of ingevolge de CAO Levensmiddelenbedrijf, Koningsdag op 27 april 2020 een feestdag met toeslagen is of niet.

koningsdag

Wij hebben op dit moment geen feitelijke gronden om aan te kunnen nemen dat Koningsdag een andere status zou moeten krijgen dan in de cao is bepaald. De toeslag voor het werken op maandag 27 april a.s. (en voor de goede orde ook 5 mei) zal daarom ongewijzigd van kracht zijn.

Het hoofdbestuur is van mening dat het niet verstandig is wanneer de leden een andere invulling geven aan de cao en vraagt hen juist nu om zekerheid en duidelijkheid te geven aan de medewerkers.

Voor de goede orde berichten wij u dat wanneer van overheidswege alsnog een andere, nieuwe datum van vieringen in 2020 zou worden aangewezen, wij dan met de vakbonden in overleg zullen treden over de status van die dag en zullen wijzen op het feit dat de werkgevers tijdens Koningsdag en 5 mei de cao hebben gevolgd en de toeslagen conform de cao hebben uitbetaald.

Terug naar het nieuwsarchief