Aanvragen TVL kan vanaf dinsdag 30 juni

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

Euro-geld

Mkb-ondernemers krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van juni t/m september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal 4.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling.

Voorwaarden deelname aan TVL
Via deze link leest u de voorwaarden waaraan u moet voldoen om deel te nemen aan de TVL regeling.

Wanneer komt u in aanmerking voor TVL en hoe wordt die berekend?
Via deze link vindt u hierover alle informatie

Waar kunnen ondernemers terecht?
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is vanaf dinsdag 30 juni aan te vragen bij de RVO

01-07-2020

Terug naar het nieuwsarchief