Onderzoek onder ondernemers, vastgoed en gemeenten: Corona leidt tot ander winkelgedrag en leegstand

De impact van het coronavirus op de detailhandel is groot. Net als het effect op winkelgebieden. In een grootschalige analyse onder consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten is ­gevraagd naar de verwachtingen voor de toekomst. De betrokken stakeholders schetsen een ­somber beeld waarbij omzetten kelderen, veel winkels verdwijnen en de leegstand stijgt naar 19%.

Retailagenda_Retail-postcorona-impactanalyse_juli2020_DEF_cover

Winkels zijn weer open, het lijkt weer ‘ouderwets’ druk in de winkelstraten. Maar schijn bedriegt. De omzetten in de retail zijn in de meeste sectoren nog lang niet terug op het oude niveau. De ­direct betrokkenen hebben grote twijfels of dit nog gaat gebeuren. Het gevolg van de coronacrisis is enorm; verwacht wordt dat de leegstand het komend jaar van ruim 7% naar 19% zal stijgen. Dit blijkt uit de rapportage ‘Retail postcorona – impactanalyse’, dat inzicht biedt in het perspectief van de sector zelf. In opdracht van de Retail­agenda, heeft Onderzoeks- en adviesbureau Q&A per stakeholdergroep de verwachtingen voor de komende twee jaar in kaart gebracht. Een aantal opvallende uitkomsten zetten we op een rij.

De consument

Zonder goed vaccin of medicijn gaan consumenten gemiddeld zo’n 30% minder vaak shoppen, blijkt uit het panelonderzoek onder 4.400 consumenten. Ze gaan minder winkelen in de eigen woonplaats (-25%), maar nog minder vaak shoppen in een andere gemeente (-39%). De fysieke winkel zal het daardoor een stuk minder druk krijgen. Tegelijkertijd hebben consumenten het gemak van online winkelen ontdekt. Ruim twee keer zoveel consumenten (35%) geven aan bij voorkeur online te kopen. Dit was voor de coronacrisis 16%.

De grote ketens

Bij de grote ketens verschilt de omzetontwikkeling per week, winkel en gebied. Gemiddeld genomen kan worden gezegd: hoe groter het winkelgebied, hoe groter het verval in traffic. Dat maakt ook dat winkels in dagelijkse artikelen vooral werden geraakt in de grote steden (en in de grensgebieden). De retailketens hebben de drukte in de winkelstraten enorm zien dalen. In de periode maart tot en met juni daalde het bezoek minimaal 35% en in sommige winkelgebieden wel 80%. Het grootwinkelbedrijf denkt dat 20 tot 40% van de non-food winkels, met name in de mode en schoenen, zal verdwijnen.

De mkb-retailer

Ondernemers in de foodretail en huishoudelijke artikelen geven in het onderzoek aan dat zij flinke plussen zagen. De grote daling in traffic zorgt bij de mkb-ondernemers in de non-food voor een enorm omzetverlies. 23% van mkb’ers had een omzetverlies van 50% of meer. Daarnaast gaf nog eens 43% een omzetdaling aan van 20 tot 50%. In het komende jaar zullen veel winkels noodgedwongen moeten stoppen. Van de non-food mkb’ers met meerdere vestigingen verwacht een op de vijf zeker vestigingen te gaan sluiten. De coronacrisis is (deels) de reden van deze sluitingen. 21% van de mkb-ondernemers met één vestiging is onzeker over de toekomst en overweegt om te stoppen. In de food en mild getroffenen foodsectoren zoals huishoudelijke artikelen leidt de crisis tot een beperkt aantal tot geen winkelsluitingen.
Slechts een deel van de foordondernemers heeft kunnen profiteren van de onlinegroei in food. Niet alle supermarktorganisaties laten de onlineomzet aan de ondernemer toevallen.

Vastgoedeigenaren

Vrijwel alle pandeigenaren (94%) verwachten dat vooral de binnensteden het hardst worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Zij denken dat gemiddeld 15% van de ondernemers in retail en horeca de komende 12 maanden verdwijnt. Als gevolg van de toenemende leegstand en het dalende bezoek aan winkels geven zij aan dat een huurdaling van 15% noodzakelijk zal zijn in de komende een tot twee jaar.

Gemeenten

Gemeenten zitten grotendeels op dezelfde lijn als vastgoedeigenaren; zij verwachten dat gemiddeld 16% van de ondernemers in retail en horeca het komend jaar zal verdwijnen. Ook gemeenten maken zich grote zorgen om de centrumgebieden. 67% van hen verwacht in deze gebieden meer leegstand dan voor de crisis. 58% van de gemeenten geeft aan dat door de impact van coronacrisis de detailhandelsvisie/centrumvisie op korte termijn moet worden herzien.

Retail postcorona – impactanalyse

Het volledige rapport is te lezen via www.vakcentrum.nl/locatiebeleid

Terug naar het nieuwsarchief