Pepernotenconflict: Vol verwachting klopt ons hart, de Wet Franchise komt eraan

Een pepernotenconflict in deze tijd van het jaar. Actueler kan het bijna niet. Wat is er aan de hand? In het kort: de rechter oordeelde onlangs in een kort geding dat Peppernuts B.V. de komende twee jaar geen pepernotenwinkels mag runnen in Amsterdam. Food Retail (de onderneming van pepernotenfabrikant Van Delft die de franchiseformule De Pepernotenfabriek exploiteert) spande dit kort geding aan. Peppernuts wordt geleid door een ex-franchisenemer, die kort nadat de franchiseovereenkomst eindigde, op dezelfde locatie een soortgelijke formule opende. Een van de punten in het kort geding is dat in de franchiseovereenkomst stond dat dit pas na twee jaar zou mogen.

Een pepernotenconflict in deze tijd van het jaar. Actueler kan het bijna niet. De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak tussen pepernootverkopers die ging om het concurrentiebeding. 

kruidnoten
Wet Franchise en de after-franchiseperiode

Op 1 januari 2021 gaat de Wet Franchise officieel van kracht. Veel franchisegevers  en franchisenemersverenigingenzijn druk bezig om hun formule hierop voor te bereiden. Denk aan het opstellen van nieuwe franchiseovereenkomsten of mogelijk aanpassen van bestaande overeenkomsten. In de franchisewet wordt ook opgenomen wat wel en niet mag  worden afgesproken over de periode na beëindiging van de franchiseovereenkomst. Het is goed om hier als franchisenemer  en franchisegever goed en tijdig van op de hoogte te zijn en hierover na te denken. Zo kunnen vervelende en kostbare rechtszaken worden voorkomen.

Wat houdt de wet op dit gebied in?

De wet zorgt dat bepaalde zaken goed vast moeten worden gelegd, zodat zowel franchisegever als franchisenemer weten wat de spelregels zijn na afloop van de franchiseovereenkomst. Mag er bijvoorbeeld een post-contractueel concurrentiebeding worden afgesproken en in hoe ver mag dat dan gaan. De franchisewet geeft de franchisenemers goede kaders om na het franchisenemerschap nog wel door te kunnen gaan als zelfstandig ondernemer in een bepaalde branche.

Wilt u meer weten over de Wet Franchise? Neem dan contact op met Vakcentrum Bedrijfsadvies (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl