Mondkapje of face-shield?

Vanaf morgen, 1 december 2020 geldt een mondkapjesplicht. Dit betekent dat iedereen een mondkapje draagt en geen face-shield. Als voor de uitvoering van werkzaamheden dit ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een face-shield door werkgevers overwogen worden als alternatief voor een mondkapje, zo is ons bevestigd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

550x457

De werkgever maakt zelf een afweging in hoeverre het permanent dragen van een mondkapje de goede en veilige uitoefening van de werkzaamheden onmogelijk maakt.

De arbeidshygiënische strategie in het bedrijf bepaalt waarom de ondernemer in het bedrijf een bepaalde keuze maakt. Een strategie is bijvoorbeeld:

  • Doel van het mondkapje voor medewerkers is om de kans op besmetting van klanten en medewerkers onderling zoveel mogelijk te beperken;
  • Het permanent dragen van een mondkapje werkt belemmerend bij het verrichten van werkzaamheden zoals snijden met mes of snijmachine(s) maar kan ook noodzakelijke communicatie met de klant belemmeren. Daarom plaatsen we schermen (op de toonbank) om besmetting van en door klanten te voorkomen.

Voor de veiligheid van personeel onderling geldt: goed afstand houden. Een face-shield laat lucht langszij en heeft dus niet dezelfde werking als een mondkapje.  

Hoewel we ons realiseren dat de impact van het dragen van een mondkapje gedurende een hele werkdag voor medewerkers groot kan zijn, achten we het van belang dat u de keuze voor een mondkapje of een face-shield goed motiveert. Alleen met een goede motivatie is een face-shield toegestaan voor een medewerker. 

Het blijft van groot belang dat de coronamaatregelen (zoals drukte vermijden, 1,5 meter afstand houden en hygiëne afspraken) goed in acht worden genomen, hoe vervelend die soms ook kunnen uitpakken. Een volledige lockdown zoals we in andere landen zien, is veel ingrijpender.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hier treft u een overzicht aan van de veelgestelde vragen en antwoorden. Dit overzicht is opgesteld door de overheid.

Handhaven mondkapjesplicht

U kunt uw klanten met posters wijzen op de verplichting een mondkapje te dragen. 

Medische redenen om geen mondkapje te dragen

Klanten die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, zijn welkom om hun aankopen te doen. De privacywetgeving staat het winkelmedewerkers echter niet toe medische gegevens van klanten op te vragen. Wij gaan er vanuit dat klanten hier op een juiste en verantwoorde wijze mee omgaan.

Handhaving

Als klanten weigeren een mondkapje te dragen, zijn ondernemers wettelijk gezien niet bevoegd om te handhaven. Handhaving kan wel gebeuren door politie en BOA’s. Zij kunnen waar nodig klanten in de winkel beboeten voor het niet dragen van een mondkapje. De boete voor het niet dragen van een mondkapje, bedraagt 95 euro.

Als situaties ontaarden in discussies waar de winkelmedewerkers niet uitkomen, zullen winkeliers hulp inroepen van politie of BOA’s.

Voor meer informatie over de mondkapjesplicht in publieke binnenruimten, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

 

01-12-2020

Terug naar het nieuwsarchief