Mondkapjesplicht

Per 1 december 2020 geldt er een mondkapjesplicht in heel Nederland voor iedereen die zich bevindt in een publieke binnenruimte. Onder het begrip 'publieke binnenruimte' vallen ook winkels.

Lees hier een brief van het kabinet over de handhaving

mondmasker corona-5068146

Motivering mondkapjesplicht

Een algehele mondkapjesplicht kan een inbreuk zijn op de het grondwettelijk recht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het mondkapje is vooral bedoeld voor situaties waarin het houden van afstand niet altijd lukt. Het tegengaan van verspreiding van het coronavirus is van levensbelang nu het vergaand is verspreid. Gelet op dit belang wordt de mondkapjesplicht evenredig gevonden ten opzichte van de beperking van de persoonlijke levenssfeer omdat het mondkapje mogelijk een positief effect hebben om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Definitie mondkapje

In de wettelijk regeling is ook het mondkapje gedefinieerd: “voorwerp dat op grond van zijn ontwerp bestemd is om in ieder geval de mond en de neusgaten volledig te bedekken teneinde de verspreiding van virussen en andere ziektekiemen tegen te gaan”.
Hier wordt nog uitgebreid ingegaan hoe om te gaan met spatscherm of faceshield.

Klanten en medewerkers

De regeling maakt geen onderscheid tussen klanten en medewerkers. Dit betekent dat de mondkapjesplicht geldt voor iedereen die in de winkel aanwezig is. Dus zowel klanten als medewerkers.

Belangrijkste uitzonderingen

Voor onderstaande personen geldt geen wettelijke mondkapjesverplichting:

  1. Kinderen jonger dan 13 jaar;
  2. Personen die door een ziekte of (verstandelijke of psychische) beperking geen mondkapje kunnen dragen;
  3. (Voor drogisten met schoonheidssalon): de klant die een gezichtsbehandeling krijgt hoeft geen mondkapje te dragen.
  4. Als mensen zitten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar (bijvoorbeeld tijdens kantineverblijf)

Leeftijdscontrole (NIX 18)

Indien leeftijdscontrole moet plaatsvinden bij de verkoop van tabak, alcohol, games of dvd’s mag het mondkapje worden afgedaan. Daarbij gelden de volgende vier stappen:

  1. Stap 1: Leeftijd schatten, is de klant jonger dan 25 jaar? Het schatten is met een mondkapje natuurlijk iets moeilijker. Twijfel je? Vraag dan altijd om het ID.
  2. Stap 2: ID vragen en kijken of de legitimatie geldig is.
  3. Stap 3: Leeftijd controleren, is de klant ouder dan 18 jaar? Kun je niet zien of het ID wel van de klant is? Vraag de klant dan het mondkapje te verwijderen.
  4. Stap 4:  Ja of nee verkopen

Strafsanctie

Het overtreden van de mondkapjesverplichting kan leiden tot een boete van € 95,- en € 38,- voor kinderen jonger dan 16 jaar.

Veel gestelde vragen

Hier treft u een overzicht aan van de veelgestelde vragen en antwoorden. Dit overzicht is opgesteld door de overheid.

Op de Corona pagina vindt u een poster om uw klanten te wijzen op de verplichting

Terug naar het nieuwsarchief