Aanvragen NOW 3.1 vanaf vandaag weer mogelijk

Het loket voor aanvraag van NOW 3.1. (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is, mede op aandringen van het Vakcentrum, vandaag weer geopend tot en met 27 december 2020. Via dit loket vraagt u financiële ondersteuning aan voor de loonkosten indien uw omzet 20% of meer is gedaald ten opzichte van 2019. 

Tarieven VCBA 400x150

Hoe werkt de regeling?

De periode waarover het omzetverlies wordt berekend omvat drie maanden. De periode gaat in op 1 oktober 2020, 1 november 2020 of 1 december 2020. Heeft u ook een beroep gedaan op NOW 2.0. dan moet de gekozen periode aansluiten op de periode die u hebt gekozen bij NOW 2.0. Heeft u geen NOW 2.0 aangevraagd dan kan u dus kiezen welke aanvangsdatum u neemt. De verwachte omzet over de gekozen periode van drie maanden, wordt vergeleken met de omzet over 2019 gedeeld door vier. Aldus wordt het percentage omzetverlies berekend. 

Als u dus niet gebonden bent aan de periode van NOW 2.0 dan kan u de omzetperiode dus bijvoorbeeld laten ingaan op 1 november 2020 tot 1 februari 2020 1 december 2020 tot 1 maart 2021. Daarmee heeft u de hele lock down periode dus in de omzetverlies berekening meegenomen. 

De loonsom van juni 2020 wordt als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidie. Die loonsom wordt verhoogd met 40% in verband met werkgeverslasten, pensioen en vakantiegeld. 

Met de Corona Calculator van MKB Nederland kunt u berekenen voor hoeveel subsidie u in aanmerking komt.

Via deze link vindt u gedetailleerde informatie en overige voorwaarden over de (aanvraag van) NOW 3.1.

De NOW subsidie vraagt u aan vanaf 15 december 2020 tot en met 27 december 2020 bij het UWV.

eHerkenning

U heeft daarvoor eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u geen eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.vakcentrum.nl/eherkenning en u krijgt korting op het tarief. Houd er rekening mee dat de aanvraag van eHerkenning  minimaal een week duurt. 

Overige steunmaatregelen

Kijk op deze pagina voor een overzicht van de overige steunmaatregelen 

Terug naar het nieuwsarchief