Per 1 juli 2021 statiegeld op kleine PET-flesjes en per 31 december 2022 op blikjes

Met ingang van 1 juli 2021 wordt statiegeld geheven op PET-flesjes kleiner dan 1 liter. In een brief aan de Tweede Kamer maakte Stientje van Veldhoven, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, daarnaast bekend dat per 31 december 2022 ook statiegeld wordt geheven op blik. De wijze waarop blikjes worden toegevoegd aan het emballage-systeem wordt onderzocht. Het Vakcentrum pleit er samen met het CBL voor om een dergelijk systeem buiten de winkel op te zetten.

shutterstock_1472930807

Inname van PET en handlingsvergoeding

Supermarkten groter dan 200 m² zijn verplicht per 1 juli 2021 klein PET in te nemen. Hiertegenover staat dat met ingang van die datum een handlingsvergoeding wordt uitgekeerd per ingenomen PET-fles (klein én groot). Deze vergoeding dient als een tegemoetkoming voor onder meer de investerings- en arbeidskosten. Deze vergoeding is hoger voor gecompacteerde items. Compacteren kan direct plaatsvinden bij het emballage-automaat in de winkel, of centraal gebundeld op een later moment in de keten. Commerciële organisaties lijken hierin verschillende keuzes te maken. De hoogte van de vergoedingen is nog niet definitief vastgesteld, maar zal naar verwachting ongeveer bedragen:

 

Vergoeding per item, niet gecompacteerd

Vergoeding per item, gecompacteerd

Grote PET-fles

2,5 cent

3 cent

Kleine PET-fles

3,5 cent

4 cent

Statiegeld op blik

Per 31 december 2022 wordt het statiegeldsysteem daarnaast uitgebreid met blik. Dit besluit is eerder dan gepland genomen, omdat doelstellingen omtrent de reductie van blikjes in het zwerfafval niet worden behaald. Op dit moment is de vraag hoe deze inname plaats zal vinden. Buiten de winkel of in de winkel. Samen met producenten moet worden gezocht naar een effectief systeem. Het is van belang dat er een systeem komt waar alle verkooppunten en leveranciers aan mee doen. Het Vakcentrum pleit er samen met het CBL voor om een dergelijk systeem buiten de winkel op te zetten. Een transparante en eerlijke verdeling van de kosten moet hieraan ten grondslag liggen.

Aanpassingen emballage-automaten

De verplichte inname van kleine PET-flesjes vraagt mogelijk een aanpassing in de aanwezige automaat. De registratie van kleine flesjes zal namelijk niet op vorm zijn, maar op barcode. Er is nog geen overeenstemming over het inzamelingssysteem voor blik. Als de inzameling van blikjes ook via de emballage-automaat gebeurt aan de hand van QR-codes, dan vraagt dit mogelijk wederom een aanpassing van de automaat.  Veel ondernemers maken gebruik van een Tomra-automaat. Bij deze automaten zijn een aantal scenario’s mogelijk, afhankelijk van de aanwezige automaat. In een overzicht van Tomra, leest u welk scenario van toepassing is.

Emballage-automaten T-705 en T-820 kunnen tegen relatief beperkte kosten worden aangepast voor de inname van kleine PET-flesjes, hierbij wordt de automaat voorzien van een barcodelezer. Deze aanpassing kent echter wel ook nadelen: De automaat wordt circa 30% langzamer doordat elk flesje een draaibeweging moet maken en daarnaast is deze (aangepaste) automaat niet geschikt voor de (mogelijk toekomstige) inname van blikjes op basis van een QR code, dit in tegenstelling tot de aanschaf van een nieuwe automaat. Dit kan van invloed zijn op de door u te maken keuze.

Terug naar het nieuwsarchief