Vanaf 1 juli 2021 ook statiegeld op kleine petflessen

Op 1 juli 2021 verandert het statiegeldsysteem. Vanaf dat moment wordt er ook statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Voor een kleine petfles krijgt de consument 15 cent, voor een grote 25 cent statiegeld. Tegelijk komen er veel meer (verplichte en vrijwillige) inleverpunten om die extra flessen te kunnen verwerken. Om de kleine én grote statiegeldflessen herkenbaar te maken voor consumenten en inleverpunten, krijgen ze een statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Het nieuwe systeem vraagt dus behoorlijk wat aanpassingen van innamepunten.

20210209Statiegeld0252

Grotere supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grotere cateraars: alle zijn straks verplicht om statiegeldflessen in te nemen. Het wordt een open inleversysteem: de consument kan inleveren bij alle innamepunten. Het maakt niet uit waar hij of zij de flessen heeft gekocht. Welke vergoeding een innamepunt ontvangt, hangt af van de manier van innemen. Overigens vallen alleen de plastic (meestal pet)flessen van frisdranken en waters in het statiegeldsysteem. Dus niet de flessen van sap of zuivel, of de glazen bierflesjes. 

Neem contact op

Statiegeld Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het nieuwe systeem. De organisatie neemt de taken over van Stichting Retourverpakking Nederland (SRN) en wordt het contactpunt van producenten, innamepunten en consumenten. Producenten en (toekomstige) innamepunten worden gevraagd om contact op te nemen: info@statiegeldnederland.nl. Ze worden dan op de hoogte gehouden over en gesteund bij de invoering van de nieuwe verplichtingen. 

Lees meer over de impact

Uiteindelijk is het doel om in januari 2022 90% van het totaal aantal plastic flessen in te zamelen. Meer informatie over de aanleiding voor het nieuwe statiegeldsysteem en de verplichtingen en vergoedingen die eruit voortkomen staat op www.statiegeldnederland.nl

Wat verandert er?

Vanaf 1 juli 2021 verandert het statiegeld systeem op petflessen van frisdranken en waters. Veranderingen op hoofdlijnen:

 • € 0,15 statiegeld op kleine petflessen van frisdranken of waters (niet sap of zuivel).

Grote flessen blijven onderdeel van het systeem, met €0,25 statiegeld.

 • Nieuwe EAN-codes & statiegeldfles-logo op etiket
 • Meer inzamelpunten, zowel verplichte als vrijwillige
 • Bij ieder inzamelpunt in te leveren
 • Nieuwe uitvoeringsorganisatie: Statiegeld Nederland

Verplichte innamepunten zijn: grote supermarkten, bemande OV-locaties en grotere caterings locaties. Overige punten waar petflesjes worden verkocht, kunnen vrijwillig innamepunt worden.

Aanmelden bij Statiegeld Nederland

 • Begin april worden alle innamepunten gevraagd zich officieel aan te melden bij Statiegeld Nederland.
 • De financiële afhandeling voor het statiegeld en handlingsvergoeding vindt plaats tussen het innamepunt en Statiegeld Nederland.
 • De zakken voor het afvoeren van de flessen komen inclusief sluitingen beschikbaar via Statiegeld Nederland. De zakken zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik. Er zijn nu big bags en small bags. In de zakken mogen de kleine en grote flessen bij elkaar ingezameld worden.
 • De labels voor op de sluitingen zijn ook via Statiegeld Nederland te bestellen. Op basis van dit label blijft in de gehele keten bekend van welk innamepunt de zak komt en dus hoeveel er uiteindelijk vergoed moet worden.

Vergoeding

Verplichte innamepunten hebben recht op een handlingsvergoeding zodat zij gecompenseerd worden in de te maken kosten. Deze wordt verrekend op basis van het aantal ingeleverde flessen. Ook krijgt de innamelocatie het uitgekeerde statiegeld retour. Samengevat doorloopt iedere fles de volgende route:

 1. Producent verkoopt (via Grossier) aan innamepunt en vraagt inkoopprijs + statiegeld
 2. Innamepunt verkoopt aan klant en vraagt consumentenprijs + statiegeld
 3. Fles komt via klant retour en het statiegeld wordt terugbetaald aan de klant
 4. Flessen gaan in zakken retour naar Statiegeld Nederland
 5. Statiegeld Nederland telt de flessen per klantnummer
 6. Het statiegeld wordt door Statiegeld Nederland betaald aan innamepunt + de eventuele Handling Vergoeding. Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal flessen dat wordt ingeleverd bij Statiegeld Nederland.

Wijze van inname

 • Een innamepunt kan er voor kiezen handmatig of met een Reverse Vending Machine (RVM) in te nemen. De keuze voor handmatig of via een RVM innemen, hangt af van het aantal verwachtte flesjes, beschikbare mankracht, ruimte in de winkel, kosten, enz.
 • Bij inname wordt de EAN-code gescand of kijkt de medewerker op het etiket of de fles is voorzien van het Statiegeldfles-logo. Wanneer de klant recht heeft op statiegeld, krijgt hij €0,15 voor een kleine fles (<1 liter) en €0.25 voor een grote fles (³ 1 liter) retour of kan dit verrekenen met zijn aankoop.
 • De zakken worden vanuit het station periodiek meegenomen door de grossier.
 • In het begin zullen er waarschijnlijk ook oude (niet statiegeld plichtige) flesjes ingeleverd worden. Deze mag een innamepunt accepteren maar ontvangt er geen statiegeldvergoeding voor. Statiegeld Nederland zal wel zorgdragen voor een goede verwerking.

Veranderingen in deze productgroep

 • De grote en kleine flessen krijgen allemaal een andere EAN-code en het etiket wordt voorzien van een statiegeldfles-logo.
 • De prijs van het product zal worden verhoogd ivm het statiegeld bedrag.
 • Het kassasysteem zal de retour betaling van statiegeld moeten kunnen verwerken.
 • De retourstroom aan petflessen zal toenemen. Hiervoor zal ruimte vrijgemaakt moeten worden en een aangepaste logistieke stroom opgezet moeten worden.
 • Statiegeld op blik is nog onderwerp van politieke discussie en wordt daarom nog niet meegenomen in deze uitrol.

Communicatie

 • Vanaf juni start een landelijke campagne om consumenten te informeren over de veranderingen.
 • Er wordt een toolkit met communicatiemateriaal ter beschikking gesteld om dit ook op het innamepunt kenbaar te maken.

Voorbereiding

Het is aan te bevelen om bijtijds te bepalen hoe er vanaf juni 2021 wordt ingenomen op het innamepunt.

Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de volgende zaken:

 • Aanpassen van het kassasysteem met nieuwe barcodes (alle flessen krijgen een nieuwe barcode tussen mei en juli), en na uitfasering de oude barcodes eruit halen. Ook worden de consumentenprijzen anders doordat er nu statiegeld komt op de kleine flesjes.
 • Zorgen dat de kassa 0,25 en 0,15 retour kan geven en bijtellen. Wilt u ook een optie voor donatie? Wilt u ook een optie om korting te geven op een aankoop (Kan het kassa systeem het statiegeld verrekenen met een aankoop)? HW stations moeten verplicht statiegeld teruggeven, maar kunnen daarnaast ook een donatieoptie bieden. NHW hoeft niet verplicht uit te keren.
 • Denk na over wat de procedure van inname wordt.
 • Zijn er private label flesjes van water of frisdrank waar ook statiegeld over betaald moet worden? Dan moeten deze etiketten en barcodes ook aangepast worden
 • Denk na over de communicatie naar medewerkers en consument. Statiegeld Nederland helpt hier bij in de vorm van een toolkit, maar plan dit alvast in. Ook zal gecommuniceerd moeten worden op het schap dat de producten duurder worden door statiegeld. Welke communicatie is er nodig, richting medwerkers en consument?
 • waar worden de flesjes opgeslagen? Is er voldoende ruimte achter?
 • Maak afspraken met uw grossier, die de flesjes periodiek komt ophalen.
 • Met welk formaat zak gaat u werken?
 • Hoe wilt u de uitbetaling van het statiegeld? Maakt statiegeld NL dit over aan het station, het hoofdkantoor of de grossier?
 • Registreer u op tijd bij statiegeld nl. Er komt een contract om de werkwijze in vast te leggen.
 • Voer Statiegeld Nederland als afnemer in in het admin systeem

Meer informatie

Kijk op www.statiegeldnederland.nl

Terug naar het nieuwsarchief