28 april alle winkels open!

Alle winkels mogen, onder voorwaarden, vanaf 28 april weer open. Dat bevestigden premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens hun persconferentie disndagavond. Aan de openstelling zijn wel voorwaarden verbonden. Die moeten de komende periode streng worden nageleefd. De premier riep ook ondernemers op om alles te doen wat mogelijk is om het veilig te houden. 

Het Vakcentrum is blij met deze stap. Wij hebben steeds aangegeven dat winkels veilig open kunnen. Winkels blijken geen rol te spelen in de besmetting en maatregelen worden goed nageleefd, zo leerden de eerdere ervaringen. Dat hebben we ook steeds in Den Haag benadrukt.

Alle winkels mogen, onder voorwaarden, vanaf 28 april weer open. Het Vakcentrum is blij met deze stap. Wij hebben steeds aangegeven dat winkels veilig open kunnen.  Dat hebben we ook steeds in Den Haag benadrukt. Lees hier de regels en voorwaarden die voor winkels gelden vanaf 28 april.

poster corona-regels non-food

Download hier de regels voor openstelling.

Download hier een poster met de corona-regels 

Het Kabinetsbesluit

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Dit houdt in dat ook de niet-essentiële winkels, zoals speelgoedwinkels, winkels in huishoudelijke artikelen en kookwinkels, weer open mogen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

 • Klanten komen in beginsel alleen. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hierop uitgezonderd. Klanten houden 1,5 meter afstand.
 • Niet-essentiële winkels mogen open zijn van 06:00 uur tot 20:00 uur. Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen weer volgens hun reguliere openingstijden open.
 • Er geldt een maximaal aantal bezoekers per winkel. Dit wordt bepaald door het winkeloppervlakte. In niet essentiële winkels mogen minimaal 2 personen per verdieping of 1 persoon per 25 m2 aanwezig zijn. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld.
 • Een hulpbehoevende en ondersteuner tellen samen als 1 klant.
 • Winkelpersoneel wordt hier niet mee geteld. Maar er geldt wel: alleen de hoogstnodige bezetting.

Dit betekent dus dat essentiele winkels (waaronder supermarkten) tot in ieder geval 22.00 uur open kunnen blijven (afhankelijk van gemeentelijk beleid).

Over het ouderenuurtje bij de supermarkten is geen duidelijke uitspraak gedaan. Daarover vragen wij nog uitleg.

De verkoop van alcohol blijft vooralsnog verboden tussen 20.00 en 06.00 uur.

Afspraken

Dat winkels nu open kunnen is ook te danken aan de afspraken die het Vakcentrum samen met collega-brancheorganisaties met de overheid heeft gemaakt. In het zogenoemde Afsprakenkader Naleving en Handhaving Verantwoord Winkelen zijn de afspraken tussen overheid, gemeenten en ondernemers vastgelegd.

Voor ondernemers zijn met name de ‘Richtlijn verantwoord winkelen’ en de ‘Richtlijn winkelen en de openbare ruimte’ van belang.

Bepalingen voor de ondernemers

In de ‘Richtlijn verantwoord winkelen’ staan voor ondernemers de volgende regels:

 1. Regels hangen aan de buitenkant van de winkel en worden binnen herhaald
 2. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden in de winkels, maar ook vóór de winkel. Maak lokaal afspraken over wachtrijen
 3. Voer aantoonbaar deurbeleid. Dat kan bijvoorbeeld zijn het maximaal aantal klanten aan de deur en/of mandjes, karretjes, schoenlepels en/of bijvoorbeeld stoplichten e.d. en/of soms misschien ook mensen bij de deur. Doel van de maatregel is zodanige beheersing van dosering naar winkelruimte dat het maximale aantal niet wordt overschreden.
 4. Voor essentiële detailhandel is de richtlijn maximaal 1 klant per 10 vierkante meter winkelvloeroppervlak
 5. Voor niet-essentiële detailhandel is de richtlijn maximaal 1 klant per 25 vierkante meter winkelvloeroppervlak met een minimum van twee klanten per verdieping
 6. Lever online bestellingen zoveel mogelijk tot aan de voordeur contactloos af
 7. Zorg voor de aanwezigheid van maximale hygiëne(middelen) voor medewerkers en klanten
 8. Voorzie medewerkers van beschermende middelen (kuchschermen, mondmaskers) en zie toe op gebruik daarvan
 9. Zet in op spreiding van klanten over de week en de dag. Kijk daarom of de geboden openingstijden lokaal gezamenlijk breed kunnen worden ingevuld

Lees de volledige Richtlijn Verantwoord Winkelen.

Extra regels voor winkelgebieden

Voor winkelgebieden is de ‘Richtlijn winkelen en de openbare ruimte’ opgesteld. Daarin wordt onder andere gesteld:

 • dat geen acties en events georganiseerd worden die er voor kunnen zorgen dat er veel bezoekers tegelijkertijd op één bepaalde plek aanwezig willen zijn
 • dat via stewards en/of gastvrouwen/gastheren de naleving van de richtlijnen en coronamaatregelen worden bevorderd in weekenden en op andere drukke momenten met een minimum van één steward/gastheer/ gastvrouw per 25 winkelvoordeuren.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eigenaar of beheerder van het winkelcentrum of de ondernemersvereniging.

Lees de volledige Richtlijn winkelen en de openbare ruimte

Zorg voor een duidelijke communicatie

Om winkelbezoek veilig te houden is het van groot belang dat u de regels in uw winkel goed communiceert en handhaaft. U kunt hier posters downloaden om uw klanten op uw corona-regels te wijzen.

 

26-04-2021