Training juridische aspecten personeelsbeleid

Wat mag wel, wat mag niet? Als u zelf het personeelsbeleid doet, krijgt u vrijwel dagelijks te maken met allerlei juridische vragen. Daarom geven wij deze training vanuit de winkelpraktijk waarin praktische informatie, eigen ervaringen en vooral uw vragen aan bod komen.

Bekijk hier het programma-overzicht.

Deze training is volgeboekt.

Heeft u belangstelling en wilt u geïnformeerd worden wanneer wij weer een nieuwe training organiseren, klik dan hier.

Welke arbeidsovereenkomst gebruik ik? Wanneer geef ik een waarschuwing? Wat moet ik doen bij ziekte van een werknemer? Ik vermoed diefstal, wat nu? Wat mag wel, wat mag niet? Als u zelf het personeelsbeleid doet, krijgt u vrijwel dagelijks te maken met allerlei juridische vragen. Daarom geven wij deze training vanuit de winkelpraktijk waarin praktische informatie, eigen ervaringen en vooral uw vragen aan bod komen. De training start op 1 november. Lees meer.

schrijven5

De training wordt gegeven door mr. Henk van Dorst MDR. Henk is juridisch adviseur bij Vakcentrum en heeft veel ervaring met het adviseren van ondernemers op juridisch vlak, variërend van een administratief foutje op de loonstrook tot ontslag op staande voet wegens diefstal. Deze training is ontwikkeld door Vakcentrum Bedrijfsadvies in samenwerking met mmm lekker werken.

Wanneer?

De training vindt plaats op ons kantoor in Woerden in drie dagdelen van 9.30 – 12.30 uur op onderstaande data:

 • maandag 1 november 2021: in dienst nemen van medewerkers
 • maandag 24 januari 2022: tijdens het dienstverband
 • maandag 21 februari 2022: einde van het dienstverband (ontslag)

Belangstelling?

De training is volgeboekt. Heeft u belangstelling en wilt u geïnformeerd worden wanneer wij weer een nieuwe training organiseren, klik dan hier. Wilt u meer informatie of bespreken of de training voor u geschikt is, neem dan contact op met Henk van Dorst via (0348) 41 97 71 of h.vandorst@vakcentrum.nl.

De kosten voor de training bedragen € 195,- exclusief btw. Als u alle drie de bijeenkomsten hebt gevolgd, ontvangt u een bewijs van deelname.

Subsidie voor ondernemers in levensmiddelenbranche, gemengde branche of speelgoedbranche

Ondernemers en hun (HR) medewerkers werkzaam in de levensmiddelenbranche dan wel de gemengde branche of speelgoedbranche kunnen met het deelnamebewijs een subsidie van € 195,- aanvragen. Voor hen is de training dan helemaal gratis.

Programma-overzicht

Maandag 1 november 2021: in dienst nemen van medewerkers

 • Personeelsadvertentie: wat mag wel, wat mag niet
 • Arbeidsovereenkomst: modellen website, CAO, wettelijke vereisten
 • Soorten arbeidsovereenkomst: voor onbepaalde en bepaalde tijd /vast of flexibel (oproepkracht, nulurencontract)
 • huishoudelijk reglement en verzuimreglement: nut en noodzaak
 • Vakantiedagen of -uren: hoeveel en hoe berekent u die?
 • Doorbetaling bij ziekte en wachtdagen: wat mag en wat moet?
 • Proeftijd en ‘op proef’
 • Minderjarigen: toestemming ouders, welke werkzaamheden en werktijden

Maandag 24 januari 2022: tijdens het dienstverband

 • Vaststellen werktijden/dagen: hoe om te gaan met wijziging van vaste dagen/tijden
 • Ketenregeling
 • De waarschuwing: ook in het recht geldt een gewaarschuwd man telt voor twee
 • Vakantie: opbouwen, opnemen, opbouw bij ziekte, verjaring en verval
 • Meer werken dan overeengekomen
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans: hoe om te gaan met flexibele arbeidsovereenkomsten
 • (Langdurige) ziekte en re-integratie: uw rechten en plichten
 • RI&E + BHV
 • Verlofvormen: verzuimverlof/geboorteverlof /ouderschapsverlof/ calamiteitenverlof/ buitengewoon CAO verlof

Maandag 21 februari 2022: einde van het dienstverband (ontslag)

 • Proeftijd
 • Opzegging door werknemer
 • Wederzijds goedvinden
 • Van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd
 • Ontbinding kantonrechter
 • Ontslag op staande voet
 • UWV ontslagprocedure
 • Overlijden
 • Het fenomeen ‘vaststellingsovereenkomst’
 • Transitievergoeding: wanneer en hoeveel / mogelijkheid van compensatie door UWV

Afhankelijk van de wensen van deelnemers kunnen wij onderwerpen uitdiepen of aanvullen.

Belangstelling voor de cursus personeelsbeleid

Wilt u geïnformeerd worden over de start van de volgende training 'Juridische aspecten van het personeelsbeleid' vul dan hieronder uw gegevens in.