NRC artikel slaat de plank mis. Impact tabaksverbod valt niet te onderschatten.

Op nagenoeg hetzelfde moment dat het grootste administratiekantoor in de supermarktbranche ook aangeeft dat de tabaksban enorme invloed gaat hebben op met name kleinere supermarkten én betwijfelt of bijvoorbeeld foodservice elementen als belegde broodjes  het verlies in omzet gaan goedmaken verschijnt er een artikel in de NRC waarin wordt gesuggereerd dat de impact van het verbod beperkt is. De uitkomsten van het SEO onderzoek, waarin staat dat honderden supermarkten kunnen omvallen, wordt in het artikel ‘Faillissementen door verkoopverbod tabak? Lobby klopte cijfers op’ gebagatelliseerd.

Artikel in het NRC van vandaag doet geen recht aan de potentiele schade van een verkoopverbod tabak voor met name kleinere supermarkten. Het gaat niet alleen om het wegvallen van de tabaksomzet maar ook van andere supermarktomzet. 

sigaretten morguefile

Het Vakcentrum heeft voorafgaand aan het verschijnen van dit artikel een groot aantal vragen beantwoord van de opstelster van dit artikel. Wij hebben steeds getracht om de impact (direct en indirect) van een verbod te duiden. Er is bijvoorbeeld ook aangegeven waarom sommige supermarkten nu juist wel en andere geen last van een verbod hebben. Het Vakcentrum spreekt bijna dagelijks ondernemers waarbij de forse gevolgen van een verbod naar voren komen. De conclusie van het artikel ‘het valt wel mee’ verrast ons dan ook.

Frappant is ook de stelling in de kop waarin staat aangegeven dat het Vakcentrum de cijfers van het SEO heeft opgeklopt. Het Vakcentrum heeft slechts de uitkomsten van het SEO onderzoek geventileerd.

We benadrukken nog eens dat het niet alleen gaat om het wegvallen van de tabaksverkoop, maar om het wegvallen van meer supermarktomzet. Rokers zullen minder boodschappen doen in supermarkten die geen rookwaren verkopen, maar uitwijken naar andere verkooppunten. Het citaat van een van de ondernemers in het artikel stelt het juist: “Ik wil ook een rookvrije samenleving, maar geen winkelloze plattelandsgebieden.”