Detailhandel maakt sectorplan voor aanpak corona

De gezamenlijke branche- en koepelorganisaties (waaronder het Vakcentrum) hebben op verzoek van het kabinet een sectorale aanpak corona opgesteld voor - afhankelijk van de corona impact - het najaar. Het sectorplan is ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarin staan maatregelen die 86.000 winkels zouden kunnen nemen in de coronabestrijding, gerangschikt naar ‘preventiemaatregelen” en “interventiemaatregelen”, waarvoor een wettelijk kader nodig is.

De gezamenlijke branche- en koepelorganisaties (waaronder het Vakcentrum) hebben op verzoek van het kabinet een sectorale aanpak corona opgesteld voor - afhankelijk van de corona impact - het najaar.

mondmasker corona-5068146

Lage besmettingsrisico’s

Winkels willen – zoals in het sectorplan staat - met preventieve maatregelen de besmettingsrisico’s laag houden. Dat heeft afgelopen twee jaar goed gewerkt, want winkels stonden nooit als besmettingsbron vermeld in het bron- en contactonderzoek van de GGD en het RIVM. Met ventileren, ruime openingstijden en maatregelen om het drukteverloop in de winkels in de gaten te houden, wordt de basis in winkels goed georganiseerd. Ook biedt de sector aan om actief de overheidscampagne te steunen om vaak handen te wassen, in de elleboog te niezen, bij klachten te testen en bij positieve uitslag thuis te blijven en om een boosterprik te halen. Ondernemers in de retailsector krijgen, wanneer besmettingen zouden oplopen, ook het advies om hygiënemiddelen als handpompjes en desinfectiezuilen in te zetten. 

Preventie en interventie

In een verder stadium, mocht er sprake zijn van hoge besmettingen, dan kan de overheid nog meer preventie- en interventie maatregelen adviseren en eventueel wettelijk opleggen, zoals het invoeren van een afstandsmaatregel, zo nodig ondersteund door het laten plaatsen van spat-en kuchschermen, het invoeren van een mondmaskerplicht of zelfs ‘gericht winkelen’ instellen. Die laatste maatregel kan worden ondersteund met een maximum aantal winkelmandjes en -wagentjes, of bijvoorbeeld een stoplichtensysteem.

Geen lockdown, coronatoegangsbewijs of ouderenuurtjes

De retailsector heeft in het sectorplan ook nadrukkelijk aangegeven dat de sector niets voelt voor dwingende interventiemaatregelen die schade veroorzaken, zoals een lockdown, het werken met een coronatoegangsbewijs of het werken met minder winkelopeningsuren of speciale ouderenuurtjes.
Deze maatregelen zijn niet proportioneel omdat ze de retail veel meer schade toebrengen dan dat de retail zou bijdragen aan de verspreiding van het virus. Ten behoeve van maatschappelijk draagvlak voor preventie- en interventiemaatregelen, vraagt de sector om een wetenschappelijke onderbouwing van keuzes die het kabinet nu gaat maken op basis van de ingediende plannen. 

Retaildeskundige in MIT

Naast het OMT komt er ook een MIT, het Maatschappelijk Impact Team. De retail dringt erop aan dat in dit team ook een retaildeskundige wordt benoemd.