CAO Levensmiddelenbedrijf algemeen verbindend verklaard

E-commerce valt onder werkingssfeer!

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf algemeen verbindend verklaard (avv). Dit wordt vandaag in de Staatscourant bevestigd. De avv van de cao werd betwist door de nieuwe werkgeverspartij E-commerce Nederland, die claimde onder andere dat de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf niet algemeen verbindend kon worden verklaard, omdat deze een overlap van werkingssfeer zou hebben met hún nieuwe CAO.

CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 2020-2023 DEF (HR)_cover

Vakcentrum heeft op alle onderdelen gelijk gekregen. Zo is de cao E-commerce een (nieuwe) cao die niet algemeen verbindend wordt verklaard en ook niet eerder algemeen verbindend is verklaard. Ook is al sinds 2001 in de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf e-commerce in de werkingssfeer opgenomen en dus al (vaker) algemeen verbindend verklaard geweest.

Eveneens heeft Vakcentrum door onafhankelijk onderzoek aangetoond dat bij hun leden 75.5% van de werknemers onder de werkingssfeer van de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf valt. Daarmee is de avv representatief voor de gehele sector. Daarnaast hanteren grootwinkelbedrijven die bij de VGL zijn aangesloten, eenzelfde cao als de leden van Vakcentrum.

Evenmin is gebleken dat de effecten van de avv van de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf onevenredig zijn ten opzichte van het doel van avv. Immers, het beoogde effect van een avv-besluit is om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen.

Vakcentrum heeft dus deugdelijk uitgelegd dat de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf al decennialang met recht algemeen verbindend wordt verklaard en dat juist de voor de eerste maal afgesloten CAO van E-commerce Nederland de overlap veroorzaakt. Vakcentrum is bevestigd in haar mening dat een flink deel van de werknemers bij de

E-commerce partijen in de levensmiddelenbranche al jaren gewoon onder de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf valt.

Het Ministerie bevestigt de zienswijze van Vakcentrum en dat heeft ook geleid tot de afwijzing van de algemeen verbindend verklaring van de CAO E-commerce Nederland.

Hiermee blijft het gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden gewaarborgd. Het Vakcentrum vindt dit een belangrijke basis voor de ruim 300.000 medewerkers in de gehele levensmiddelenbranche.