Concept besluit Verkoopverbod tabak supermarkten bekend

Het besluit om de verkoop van tabak in supermarkten te verbieden is sinds vandaag openbaar. Het besluit is gepubliceerd in het kader van een internetconsultatie. Belanghebbenden kunnen op het concept-besluit reageren. Het concept-besluit ligt ter consultatie tot 23-12-2022.

Lees hier de volledige tekst van het besluit (Link naar rijksoverheid.nl) en reageer

Het besluit om de verkoop van tabak in supermarkten te verbieden is sinds vandaag openbaar. In het besluit wordt bepaald dat het niet is toegestaan om tabak te verkopen in een verkooppunt waar in overwegende mate het assortiment bestaat uit eet- en drinkwaren. 

tabak rook 400x150abstract-69124

In het besluit wordt bepaald dat het niet is toegestaan om tabak te verkopen in een verkooppunt waar in overwegende mate het assortiment bestaat uit eet- en drinkwaren. Daarbij wordt expliciet aangegeven dat dit supermarkten, maar ook avondwinkels e.d. betreft.

Het verbod kan niet worden omzeild met een zogenaamde shop-in-shop constructie. Dit betekent dat in de bestaande of nieuwe shop-in-shops in supermarkten geen tabak mag worden verkocht en dat ook een naastgelegen speciaalzaak geen doorgang mag hebben naar de supermarkt.

De inwerkingtreding van het verbod op verkoop is voorzien met ingang van 1 juli 2024. Dit verbod gaat ook gelden voor de horeca.

De forse impact voor met name de kleinere supermarkt wordt erkend, maar de overheid ziet – zo wordt aangegeven – geen reden om hiervoor het beleid aan te passen.  

Zoals bekend wil het kabinet het aantal verkooppunten verder beperken. Schijnbaar wordt er naar gestreefd vanaf 2032 rookwaren  alleen nog in tabaksspeciaalzaken te verkopen. 

In een aparte nieuwsbrief informeren wij u nader over de specifieke inhoud van het concept-besluit. Daarin zal ook aandacht worden gegeven aan de internetconsultatie.