Vraag tijdig definitieve vaststelling NOW aan

Heeft u voor de derde, vierde, vijfde en/of zesde NOW-periode subsidie aangevraagd, vergeet dan niet de definitieve aanvraag uiterlijk 22 februari bij het UWV in te dienen. U loopt anders  het risico dat u de reeds ontvangen NOW-subsidie weer terug moet betalen

 

calculator-1-1239674 - kopie

Bovengenoemde NOW-periodes betreffen de maanden oktober t/m december 2020 (derde periode), januari t/m maart 2021 (vierde periode), april t/m juni 2021 (vijfde periode) en juli t/m september 2021 (zesde periode). De NOW was een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die tijdens de coronacrisis met forse omzetverliezen te maken kregen. De tegemoetkoming werd verstrekt als voorschot, op basis van uw geschatte omzetverlies. Nu uw definitieve cijfers bekend zijn, wordt op basis hiervan de definitieve tegemoetkoming berekend. Vergeet dus niet uw definitieve aanvraag tijdig in te dienen, anders loopt u het risico dat u de reeds ontvangen NOW-subsidie weer terug moet betalen.

Kijk op de site van de UWV voor de informatie over de NOW