Aangescherpte reclamecode biedt actuele regels voor verantwoorde duurzaamheidsclaims

Onlangs (1 februari 2023) is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. De code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, die voorschrijft hoe op verantwoorde wijze reclame gemaakt kan worden. De nieuwe code moet zorgen voor extra duidelijkheid voor consumenten en misinterpretatie of misleiding voorkomen.

Onlangs  is de Code voor Duurzaamheidsreclame in werking getreden. De code is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code, die voorschrijft hoe op verantwoorde wijze reclame gemaakt kan worden. 

cover voor website slider

Klik hier voor de volledige tekst van de code (pdf)

De Code is van toepassing op alle reclame-uitingen waarin im- of expliciet wordt gerefereerd aan duurzaamheidsaspecten. Duurzaamheid heeft geen vastomlijnde betekenis en wordt in het huidige maatschappelijke verkeer en spraakgebruik gebruikt als paraplubegrip, waaronder milieuaspecten, aspecten van klimaat, dierenwelzijn, biodiversiteit, arbeids- en leefomstandigheden, eerlijke handel en het tegengaan van verspilling kunnen vallen.

Duurzaamheidsaspecten kunnen verbonden zijn aan de gehele levenscyclus van producten of activiteiten, zoals de productie (inclusief grondstofverwerking), distributie, levering, opslag, consumptie of afvalverwerking. Ook kan het gaan om reclame waarin verwezen wordt naar de missie of toekomstplannen van een adverteerder, of de bijdrage aan het handhaven en bevorderen van duurzaamheid in het algemeen.

Extra duidelijkheid voor consumenten

Voor de consument is niet altijd duidelijk wat er met claims als ‘duurzaam’ of ‘verantwoord’ wordt bedoeld. Daarom moet dit door de adverteerder in zijn reclame-uitingen specifiek worden gemaakt. En claims moeten met actueel bewijs kunnen worden onderbouwd. Omdat het begrip duurzaam niet alleen betrekking kan hebben op het milieu, maar ook op bijvoorbeeld dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden, geldt de code voor zowel milieuclaims als ethische claims.

Voor de gemiddelde consument moet direct duidelijk zijn waar de duurzaamheidsclaim betrekking op heeft en wat de duurzaamheidsclaim betekent. In een uiting waarin de term ‘duurzaam’, of een andere nader in te vullen term zoals ‘groen’, ‘eerlijk’, ‘verantwoord’, ‘schoon’, ‘eco’, of ‘beter voor het milieu’ wordt gebruikt, dient in de uiting duidelijk te worden gemaakt welke specifieke invulling de adverteerder aan het begrip geeft. Zonder deze informatie is de gemiddelde consument in het algemeen onvoldoende in staat een geïnformeerd besluit over een transactie ten aanzien van het aangeprezen product te nemen, omdat het begrip geen vastomlijnde betekenis heeft.

Misleiding kan niet alleen ontstaan door feitelijke mededelingen, maar ook door andere aspecten, zoals afbeeldingen, kleurgebruik, logo’s of keurmerken, of juist door het ontbreken van informatie of waarschuwingen. Het gaat uiteindelijk om de totale indruk die de reclame-uiting wekt.