Tabakswinkel en CAO

Met het verkoopverbod van tabak in de supermarkt per 1 juli 2024 in zicht, besluiten sommige ondernemers de verkoop van tabak onder te brengen in een fysieke winkel die helemaal is afgescheiden van de supermarkt. Maar hoe zit het dan met personeel dat in de tabakswinkel gaat werken?

rook smoke abstract-69124

De CAO Levensmiddelen kent in artikel 2a een zogenaamde samenloopbepaling. Het gaat dan om activiteiten van de supermarktondernemer in een winkel of een afdeling waarbij geen levensmiddelen worden verkocht. De vraag is dan of werknemers die in die winkel of afdeling werkzaam, zijn onder de werkingssfeer van de CAO Levensmiddelen vallen.

Het samenloop artikel bepaalt dan dat hoofdactiviteit in loonbedrag en aantal arbeidsdagen doorslaggevend is. In nagenoeg alle gevallen zal het merendeel van de loonsom en het aantal arbeidsdagen liggen bij de supermarkt.

Als u besluit in een aparte winkel tabak te verkopen dan is de CAO Levensmiddelen van toepassing op het personeel dat in de tabakswinkel te werk wordt gesteld indien de tabakswinkel onderdeel is van dezelfde onderneming als de supermarkt. De werknemer is dan in dienst van een werkgever die behalve een supermarkt ook een tabakswinkel exploiteert. Omdat de supermarkt qua loonbedrag en aantal arbeidsdagen de hoofdactiviteit is geldt ook voor de medewerker in de tabakswinkel de CAO Levensmiddelen.

Als de tabakswinkel echter is ondergebracht in een aparte onderneming met een eigen rechtsvorm dan is de formele werkgever een andere dan de supermarktondernemer. In dat geval is de CAO Levensmiddelen niet van toepassing. U hanteert dan de regels van het Burgerlijk Wetboek.

Voorbeeld:

  • Supermarkt BV opent een tabakswinkel. Supermarkt BV sluit een arbeidsovereenkomst met een werknemer om in de tabakswinkel te werken. De CAO Levensmiddelen dient te worden toegepast
  • Supermarkt BV brengt de tabaksverkoop onder bij de nieuw opgerichte onderneming Tabak BV. De werknemer treedt in dienst bij Tabak BV. De CAO Levensmiddelen is niet van toepassing.