Informatieplicht energiebesparing: belangrijke wijziging voor (ver)huurders

Ondernemers kunnen vanaf deze week een brief van het Ministerie van EZK verwachten over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing 2023. Deze verplichtingen gelden bij een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent). Anders dan in 2019 is nu de verhuurder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieplicht.

energie meterkast geld kwh shutterstock_2116847402

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. De informatieplicht houdt in dat bedrijven die onder de verplichting vallen, digitaal via een eLoket aan de overheid dienen te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen en welke nog uitgevoerd moeten worden.

Wijziging verantwoordelijkheid informatieplicht

In 2019 hebben ondernemers voor de eerste keer moeten voldoen aan de informatieplicht. Vóór 1 december 2023 geldt deze vierjaarlijkse verplichting opnieuw. Er is echter een belangrijke wijziging doorgevoerd. Waar in 2019 in veel gevallen de huurder/gebruiker verantwoordelijk was voor de informatieplicht, is dit nu de verhuurder. Deze wijziging in de regelgeving staat onvoldoende duidelijk toegelicht in de brief.

Als u gebouweigenaar en gebruiker bent, dan vult u de informatieplicht in. Bent u echter huurder en niet gebouweigenaar, dan heeft u wél de energiebesparingsplicht voor besparende maatregelen die betrekking hebben op uw faciliteiten en processen/activiteiten, maar bent u in beginsel niet verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieplicht. De eigenaar (verhuurder) dient te rapporteren over de getroffen energiebesparende maatregelen in relatie tot het gebouw in de informatieplicht.

Wat betekent dit in de praktijk?

De verantwoordelijkheid voor de informatieplicht ligt bij de gebouweigenaar, maar bij verhuur is de eigenaar in veel gevallen niet op de hoogte van de energiebesparende maatregelen die worden toegepast in het pand. De verhuurder dient deze informatie dus bij de huurder op te halen. Een keuze kan zijn om daarom alsnog óók als huurder vrijwillig de informatieplicht in te vullen. Dit kan problemen met het bevoegd gezag (veelal Omgevingsdiensten die opereren in opdracht van de gemeente) voorkomen. Immers zal het bezoek altijd aan de locatie zelf zijn. Huurders kunnen ook met de verhuurder afspraken maken over de te verstrekken gegevens. Het is daarbij wel raadzaam om kritisch na te gaan welke gegevens worden opgevraagd en de relevantie hiervan ten opzichte van de wettelijke verplichting.

Het Vakcentrum ondersteunt, meld u nu alvast aan

Het Vakcentrum organiseert ondersteuning bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Meld u hieronder alvast aan en geef aan welke vorm van ondersteuning uw voorkeur heeft, bijvoorbeeld door een fysieke workshop (zoals het Vakcentrum in 2019 grootschalig heeft aangeboden), een webinar of maatwerkbegeleiding.

Verdere wetgeving op het gebied van energiegebruik: EED energie-audit, onderzoeksplicht en energielabel

Naast de energiebesparingsplicht en de informatieplicht, gelden voor specifieke groepen ondernemingen andere en/of aanvullende verplichtingen. Ondernemingen vanaf 250 FTE of met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een balanstotaal van meer dan €43 miljoen zijn verplicht een EED energie-audit uit te voeren. Inrichtingen met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh of vanaf 170.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar krijgen te maken met de onderzoeksplicht. Bij de verkoop, verhuur en oplevering van een winkel is een geregistreerd energielabel meestal verplicht. In samenwerking met een deskundig energieadviesbureau biedt het Vakcentrum maatwerkondersteuning, neem hiervoor contact met ons op via reactie@vakcentrum.nl.

Hoe wilt u ondersteund worden bij het voldoen aan de informatieplicht energiebesparing?