Vakcentrum reageert op afschaffen LIV

Vakcentrum reageert op wijzigingen in Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).  Het kabinet stelt voor het Lage Inkomens Voordeel LIV te laten vervallen. 

Euro-geld

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) regelt een aantal financiële tegemoetkomingen voor werkgevers die mensen in dienst nemen die een steuntje in de rug nodig hebben om aan het werk te gaan. Met dit wetsvoorstel wordt het lage-inkomensvoordeel uit de Wtl afgeschaft per 1 januari 2025. Daarnaast worden er een aantal verbeteringen in de werking van de loonkostenvoordelen voorgesteld per 1 januari 2026. Het Vakcentrum heeft samen met andere brancheorganisaties gereageerd. U kunt de reactie hier lezen.

De werkgeverskosten zijn het Vakcentrum een doorn in het oog. Duidelijk is voor het Vakcentrum dat werken moet lonen. Netto moet er voor medewerkers meer overblijven en de werkgeverslasten moeten dalen.