Miljoenennota: Marges onder druk!

Vanwege de demissionaire staat van het kabinet is de gisteren gepresenteerde begroting ‘beleidsarm’. Bovendien moeten we nog maar zien welke plannen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Met het oog op de verkiezingen zullen alle partijen (ook uit de coalitie) met hun wensen komen. Hoe dan ook, de plannen die er nu liggen baren het Vakcentrum zorgen. Al kan de stijging van de koopkracht enige verlichting bieden.

koffertje

Duidelijk is dat er grote druk komt te staan op de personeelskosten.

De stijging van het minimumloon leidt al - met name bij een CAO met een 40-urige werkweek - tot een substantiële stijging. Plannen voor een nog sterkere stijging van het wettelijk minimumloon leiden tot een loon prijs spiraal en onoverkomelijke schade voor de winkelier.

Het Vakcentrum staat ook kritisch tegenover de plannen voor de nieuwe arbeidscontracten. Het vervangen van oproepcontracten door basiscontracten en de aanpassing van de ketenregeling zijn volgens ons star en onwerkbaar. Regelingen waar ook de medewerker in veel gevallen niet op zit te wachten.

Met accijnsverhogingen voor alcoholhoudende dranken zoals bier en wijn van 16,2%, met een stijging van een pakje sigaretten naar meer dan 10 euro en een verdriedubbeling van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken wordt het prijskaartje voor menig klant straks onbetaalbaar. Al jarenlang zijn accijnzen op bier en wijn de melkkoe voor menig kabinet.

Deze prijsstijgingen leiden ook tot een versterking van de grenseffecten. Zeker als onverhoopt de plannen voor een verdere accijnsverhoging op brandstof toch (al of niet in afgeslankte vorm) doorgaan.

Zie voor een uitgebreid overzicht de Prinsjesdag Nieuwsbrief 2023 van MKB Nederland (waar het Vakcentrum ook bij is aangesloten).