Vergoeding statiegeld

In de afgelopen periode hebben wij een aantal signalen van ondernemers ontvangen over een te lage vaste vergoeding die tijdelijk is toegekend bij de inname van PET-flessen en blikjes. Normaal gesproken wordt de statiegeldvergoeding die ondernemers ontvangen, vastgesteld op basis van de daadwerkelijk ingenomen materialen. In verband met grote drukte, het mooie weer en de opstart van statiegeld op blik, is Statiegeld Nederland echter tijdelijk - gedurende drie weken in juni -overgegaan tot het uitkeren van een vaste vergoeding.

logo statiegeld nederland

Volgens Statiegeld Nederland is deze vaste vergoeding vastgesteld op basis van een ruim naar boven afgerond gemiddelde, zodat locaties geen nadeel van de maatregel ondervinden. Meerdere ondernemers geven echter aan dat ze de indruk hebben dat ze een te lage vaste vergoeding hebben gekregen. Dit kan te maken hebben met innamezakken die boven de sluitstrip zijn gevuld. Het Vakcentrum is hierover in gesprek met Statiegeld Nederland en maakte afspraken over de afhandeling van deze casussen.

Ondernemers die menen benadeeld te zijn door deze vaste vergoeding, kunnen zich tot 22 september melden bij het Vakcentrum via reactie@vakcentrum.nl.
Statiegeld Nederland beoordeelt vervolgens per locatie of de vastgestelde gemiddelde vergoeding volstaat, of dat een compensatie op zijn plaats is.

Het doel van de maatregel was het zo snel mogelijk wegwerken van de zakken. Deze zijn dus niet geteld. Het is dus onmogelijk te achterhalen wat de werkelijke inhoud is geweest. Maar Statiegeld Nederland geeft aan dat het niet de bedoeling is dat de locaties nadeel ondervinden. Statiegeld Nederland gaat uit van de eerdere gemiddelde zakinhoud en zoekt op basis daarvan een oplossing.

Statiegeld Nederland geeft verder aan dat het gebruik van een vaste vergoeding een tijdelijke noodoplossing betrof. Door een breed pakket aan maatregelen ligt het niet in de lijn der verwachting dat opnieuw tot deze werkwijze over hoeft te worden gegaan.