Loonbetaling op Koningsdag en Bevrijdingsdag

Hoe zit het ook al weer met de uitbetaling van salaris rond feestdagen?

koningsdag

Koningsdag (donderdag 27 april 2023)

A. De werknemer werkt normaal gesproken op de dag waarop Koningsdag (donderdag) valt, maar nu niet omdat het een feestdag is. Hij krijgt:

 • Levensmiddelen: normale loon
 • Gebra*): normale loon
 • Drogisterij**): 7,4 verlofuren (fulltime)
 • Slijterij*): normale loon

B. De werknemer werkt niet op Koningsdag en heeft op die dag wel een vaste vrije dag. Hij krijgt:

 • Levensmiddelen: niets
 • Gebra *): niets
 • Drogisterij**): 7,4 verlofuren (fulltime)
 • Slijterij *): niets

C. De werknemer werkt wel op Koningsdag en heeft op die donderdag geen vaste vrije dag. Hij krijgt:

 • Levensmiddelen: normale loon + uurloon + toeslag van 100%
 • Gebra*): normale loon + uurloon +toeslag van 100%
 • Drogisterij**): uurloon + toeslag van 100% + 7,4 verlofuren (fulltime)
 • Slijterij*): normale loon + uurloon + toeslag van 100%

D. De werknemer werkt wel op Koningsdag en heeft op donderdag een vaste vrije dag. Hij krijgt:

 • Levensmiddelen: normale loon + uurloon + toeslag van 100%
 • Gebra*): normale loon + uurloon + toeslag van 100%
 • Drogisterij**): uurloon + toeslag van 100% + 7,4 verlofuren (fulltime)
 • Slijterij*): normale loon + uurloon + toeslag van 100%

Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei 2023)

Bevrijdingsdag wordt gevierd op vrijdag 5 mei 2023. Bevrijdingsdag geldt eens in de 5 jaar als een feestdag. Dat was voor het laatst in 2020. Dit betekent dat 5 mei tot en met 2024 in het kader van de arbeidsvoorwaarden een normale werkdag is. Er gelden dus geen toeslagen, ook niet als één van bovenstaande CAO’s van toepassing is.


*) De CAO’s Gebra en Slijterij zijn opgezegd per 1 april 2015 respectievelijk 1 april 2014. Werknemers die vóór die data al in dienst waren, kunnen nog onder de werkingssfeer van de betreffende CAO vallen. Het kan ook zijn dat de CAO van toepassing is verklaard in de arbeidsovereenkomst. In dat geval gelden dus de toeslagregelingen zoals hierboven omschreven. Als voor werknemer geen CAO (meer) wordt gehanteerd, dan gelden geen verplichte toeslagen.
**) Er is een nieuwe CAO afgesproken voor Drogisterijbedrijven van 1 januari 2022 tot 1 juli 2023. De definitieve tekst hiervan is nog niet bekend. In het onderhandelingsresultaat is niet voorzien in een wijziging van de regeling bij feestdagen.