Symposium: De toekomst van bruisende binnensteden & dorpskernen in Overijssel (6 februari 2023)

...van eenzijdige focus op economische waarden (winkelen & horeca) naar beleving en een brede publieke functie...

De samenwerkende partijen uit Overijssel nodigen u uit en gaan, in samenwerking met INretail en de Retailagenda, het gesprek met u aan over de uitdagingen en mogelijke oplossingen in relatie tot de toekomst van de Overijsselse centra. Het goed en collectief functioneren van de sectoren retail, horeca, leisure & cultuur is van groot belang voor de vitaliteit van onze Overijsselse samenleving. Door de grote maatschappelijke ontwikkelingen verandert de functie van centrumgebieden en het belang van de verschillende sectoren. De eenzijdige nadruk op de commerciële functie (economische waarde) verandert. Een aantrekkelijke binnenstadwinkelstraat of het centrum van een stad of dorp wordt van een groter maatschappelijk belang voor ons allen. Ondernemers moeten hun publieke waarde veel duidelijker maken en met name nadenken over hun klantwaarde (waarom willen consumenten bij mij kopen?) en economische waarde (hoe vitaal/ toekomstbestendig ben ik?). Vastgoedpartijen kunnen minder eenzijdig op invulling met winkels rekenen. Gemeenten moeten extra investeren in de openbare fysieke ruimte en veel meer aandacht besteden aan de openbare digitale ruimte. Wij willen daarover met u in gesprek. Wij zoeken collectieve ideeën.

Doet u mee?

Wanneer: maandag 6 februari 2023 vanaf 19.00 uur
Waar: De Zwarte Silo in Deventer

Meld u hier aan.

Bekijk hier de uitnodiging en het programma (pdf download).

Tot 6 februari 2023!

Hans Bakker
Voorzitter Retail Platform Overijssel

Datum en tijdstip:
2023-02-06T00:00:00 2023-02-06T00:00:00
Locatie:
De Zwarte Silo
Adres:

Deventer
Aanmeldperiode:
Terug naar Agenda