Training Interne Vertrouwenspersoon

Elke werkgever is verplicht de werknemers een veilige werkplek te bieden. Dat geldt voor fysieke veiligheid, maar de werkgever moet ook zorgen dat medewerkers geen last hebben van ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie. Het is een wettelijke verplichting, maar het is zeker ook in het belang van de ondernemer. Een deel van het (langdurig) ziekteverzuim wordt namelijk veroorzaakt doordat medewerkers hier mee te maken krijgen. Het voorkomen en/of beperken van ongewenst gedrag bespaart u dus geld.

Meer informatie vindt u hier.

Datum en tijdstip:
2021-03-10T00:00:00 2021-03-10T00:00:00
Locatie:
Adres:


Aanmeldperiode:
Terug naar Agenda