Training Interne Vertrouwenspersoon (3/4) - 10 november 2021

Het Vakcentrum biedt leden een gratis training Interne Vertrouwenspersoon aan. De trainingskosten worden betaald door mmm lekker werken.

Elke werkgever is verplicht de werknemers een veilige werkplek te bieden. Dat geldt voor fysieke veiligheid, maar de werkgever moet ook zorgen dat medewerkers geen last hebben van ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie, seksuele intimidatie en discriminatie. Het is een wettelijke verplichting om werknemers een veilige werkomgeving te bieden, maar het is zeker ook in het belang van de ondernemer. Een deel van het (langdurig) ziekteverzuim wordt namelijk veroorzaakt doordat medewerkers hier mee te maken krijgen. Het voorkomen en/of beperken van ongewenst gedrag bespaart u dus geld.

Een goed opgeleide vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol spelen bij het omgaan met ongewenst gedrag, zowel in het ondersteunen van slachtoffers als in het geven van bijvoorbeeld voorlichting. In deze vier-daagse training leren de vertrouwenspersonen de belangrijkste zaken die ze moeten weten. Ze kunnen oefenen in het voeren van gesprekken met slachtoffers van ongewenst gedrag en kunnen op die manier bijdragen aan een goede en veilige werksfeer. In het belang van ondernemer en medewerker.

De training bestaat uit vier dagen en er zijn jaarlijks diverse startdata. Houdt onze website in de gaten voor nieuwe data.

De training bereidt de deelnemers voor op de eisen die worden gesteld aan een gecertificeerd vertrouwenspersoon, zoals geformuleerd door de Landelijke beroepsvereniging van vertrouwenspersonen (LVvV). Om een bewijs van deelname te ontvangen is het noodzakelijk dat de deelnemer op alle dagen aanwezig is en actief participeert in het programma.

Wilt u een medewerker laten deelnemen of meer informatie, neem dan contact op met het Vakcentrum (0348) 41 97 71 of via info@mmmlekkerwerken.nl 

Datum en tijdstip:
2021-11-10T00:00:00 2021-11-10T00:00:00
Locatie:
Adres:


Aanmeldperiode:
Terug naar Agenda