Franchise

Franchise is een bijzondere vorm van samenwerking en franchise is een systeem voor de afzet van goederen en/ of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en franchisenemer. De franchisegever verleent daarbij aan zijn individuele franchisenemers het recht en legt hen de verplichting op om een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever. (Nederlandse Franchise Code)

Franchisenemers willen Franchisewet snel ingevoerd zien

Tot en met 31 januari kon via een internetconsultatie worden gereageerd op het concept-wetsvoorstel Franchise. Uit de reacties wordt duidelijk dat franchisenemers de wet graag zo snel mogelijk ingevoerd zien. Vanzelfsprekend heeft ook het Vakcentrum gereageerd tijdens de internetconsultatie. Het Vakcentrum is positief kritisch over het wetsvoorstel en doet in haar reactie een aantal suggesties ter verbetering van de wet.

Lees hier de reactie van het Vakcentrum, ingebracht tijdens de internetconsultatie.

Franchisenemers Netwerk Nederland dringt aan op haast.

Het Franchisenemers Netwerk Nederland heeft inmiddels (media mei) in een brief aangedrongen op een snelle behandeling van de franchisewet in de Tweede Kamer. Volgens het FNN (waarbij ook het Vakcentrum is aangesloten) is het te lang stil rond de wetgeving. Franchisegevers anticiperen inmiddels op de aankomende wet en komen onverwacht en onaangekondigd met nieuwe franchiseovereenkomsten.


13-12-2018

Wetsvoorstel Franchise gepubliceerd

Op 12 december jl. is het wetsvoorstel Franchise door staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Dekker J&V) voorgelegd ter consultatie.

Staatssecretaris Keijzer: “De franchisesector is met 326.700 banen een belangrijke werkgever voor Nederland. De samenwerking tussen de franchisegever en zijn franchisenemers bepaalt het succes van de keten. Helaas blijkt in de praktijk dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers. Het is daarom noodzaak om met dit wetsvoorstel de machtsbalans te herstellen en bescherming te bieden aan deze franchisenemers.”

Minister Dekker: “Net zoals je in het verkeer met regels ongelukken voorkomt, zo heb je in de wereld van de franchise ook regels nodig om de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer in goede banen te leiden. Dat is waar dit wetsvoorstel over gaat: verstandige afspraken tussen twee partijen. Als franchisenemers weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze ook beter ondernemen en sneller inspelen op veranderingen. En dat is niet alleen in hun eigen voordeel, dat is goed voor de hele Nederlandse economie.”

bron: rijksoverheid.nl


Vakcentrum zet zich in voor betere positie franchisenemer

Franchise is een fantastische vorm van samenwerking. De kwaliteit van een formule en de kracht van een zelfstandige ondernemer komen erin samen. Om deze succesvolle manier van samenwerking te borgen, is echter wel een gelijk speelveld nodig tussen franchisenemer en franchisegever. Dit ontbreekt nog. Het Vakcentrum lobbyt nationaal en Europees om de franchisenemer een betere positie te geven.

Ondersteuning individuele franchisenemers en franchisenemersverenigingen

Adviseurs van het Vakcentrum hebben inmiddels jarenlange ervaring in de begeleiding van franchisenemers en franchisenemersverenigingen. Dat maakt dat alle relevante juridische en economische expertise aanwezig is. Dankzij deze expertise staat het Vakcentrum staat niet alleen franchisenemers in de detailhandel bij, ook vanuit andere sectoren wordt onze assistentie ingeroepen.

Lees hier meer over:

Heeft u nog vragen over franchise, neem dan contact met ons op via (0348) 41 97 71 of info@vakcentrum.nl.