Zoetwarenwinkel

Snoep- en chocolateriezaken verkopen suikerwerk en chocolade, eventueel in combinatie met zogenoemde eigen fabrikaat bonbons. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Aantal verkooppunten snoep en chocolaterieën

Verkooppunten

2015 2016 2017
Grootwinkelbedrijf 145 137 140
Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 0 0 0
Niet samenwerkende ondernemers 460 477 490
Totaal aantal winkels 605 614 630

Waar in veel branches filialisering plaatsvindt, is dit bij zoetwarenwinkels niet het geval. Het aandeel niet-samenwerkende ondernemers is de afgelopen drie jaar zelfs met 6,7% gestegen. Dit is ten koste gegaan van het aandeel van het grootwinkelbedrijf.

Omzetontwikkeling snoep en chocolaterieën

Omzetontwikkeling 2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 182 183 179
Omzet per m2 WVO 3.819 4.023 3.974
Omzet per FTE 138.921 139.335 140.416
Omzet per werkzame persoon 87.566 87.251 87.940

Bron: https://www.retailinsiders.nl/data/