Zoetwarenwinkel

Snoep- en chocolateriezaken verkopen suikerwerk en chocolade, eventueel in combinatie met zogenoemde eigen fabrikaat bonbons. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.

Aantal verkooppunten snoep en chocolaterieën

Verkooppunten

2014 2015 2016
Grootwinkelbedrijf 160 145 137
Grootwinkelbedrijf franchise 0 0 0
Franchise/ in- en verkoop/ dealerorganisaties 0 0 0
Niet samenwerkende ondernemers 447 460 477
Totaal aantal winkels 607 605 614

Waar in veel branches filialisering plaatsvindt, is dit bij zoetwarenwinkels niet het geval. Het aandeel niet-samenwerkende ondernemers is de afgelopen drie jaar zelfs met 6,7% gestegen. Dit is ten koste gegaan van het aandeel van het grootwinkelbedrijf.

Omzetontwikkeling snoep en chocolaterieën

Omzetontwikkeling 2014 2015 2016
Omzet per winkel x €1.000 179 184 185
Omzet per m2 WVO 3.756 3.863 4.058
Omzet per FTE 141.410 143.558 145.960
Omzet per werkzame persoon 115.854 117.454 119.313

Bron: Detailhandel.info