Cijfers en trends

De markt verandert continu. Economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en de transitie richting online verkoop: het heeft allemaal invloed op het koopgedrag van consumenten en het bestedingspatroon in winkels. Hoe doet uw branche het? Op deze pagina belangrijke cijfers over de detailhandel in het geheel. Bekijk cijfers over uw branche via het menu aan de rechterzijde.

Detailhandel in Nederland

Tot de detailhandel behoren bedrijven die goederen verkopen aan consumenten. De detailhandel bestaat uit meer dan 100.000 ondernemingen die samen een half miljoen fulltime banen creeëren. Ruim 7% van de ondernemingen in Nederland is actief in de detailhandel en 8% van de werkgelegenheid komt uit de sector. In 2016 is een totaalomzet van 102,6 miljard euro gerealiseerd. Het winkelvloeroppervlakte van al deze ondernemingen bij elkaar is iets minder dan 27 miljoen m2. De detailhandel is een van de grootste sectoren in Nederland.

Aantal winkels en winkelvloeroppervlakte

In onderstaande tabel wordt het totaal aantal verkooppunten detailhandel weergegeven.

Aantal winkels naar type winkelgebied

. 2014 2015 2016 2017
Hoofdwinkelcentra 52.207 51.538 50.066 49.278
Ondersteunende winkelcentra 20.288 20.352 20.066 19.668
Verspreide winkels 23.724 23.330 22.924 22.849
Grootschalige concentraties 3.506 3.042 3.024 3.100
Totaal aantal verkooppunten 99.725 98.262 96.080 94.895

Onderstaande tabel geeft weer hoe het winkeloppervlakte is verdeeld over verschillende locaties.

Locatiekenmerken

. 2014 2015 2016 2017

Winkelvloeroppervlakte x 1.000 m²

27.348 27.370 26.907 26.898
Hoofdwinkelcentra 10.182 10.193 9.787 9.744
Ondersteunende winkelcentra 3.900 3.985 4.017 4.010
Verspreide winkels 8.871 8.836 8.804 8.861
Grootschalige concentraties 4.396 4.356 4.299 4.283

Onderstaande tabel geeft de grootte per individueel verkooppunt weer. Deze verkooppunten zijn onderverdeeld per type samenwerking. Uit de gegevens blijkt dat het winkeloppervlakte per individueel verkooppunt de afgelopen jaren licht is gestegen.

Winkelvloeroppervlag per verkooppunt naar type samenwerking in m2

. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grootwinkelbedrijf 467 468 469 478 485 491 500 511 523 524 536
Franchise / in- en verkoop / dealerorganisatie 315 326 325 321 320 321 324 326 323 328 337
Niet samenwerkende ondernemers 163 168 170 173 175 177 178 178 182 183 184

Omzetontwikkeling

. 2014 2015 2016 2017
Omzet per winkel x €1.000 745 769 806 813
Omzet per m2 WVO 2.713 2.754 2.877 2.868
Omzet per FTE 200.216 202.924 202.078 212.210
Omzet per werkzame persoon 113.986 115.799 115.018 118.497

Bron: https://www.retailinsiders.nl/