Cijfers en trends

De markt verandert continu. Economische ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving en de transitie richting online verkoop: het heeft allemaal invloed op het koopgedrag van consumenten en het bestedingspatroon in winkels. Hoe doet uw branche het? Op deze pagina belangrijke cijfers over de detailhandel in het geheel. Bekijk cijfers over uw branche via het menu aan de rechterzijde.

Detailhandel in Nederland

Tot de detailhandel behoren bedrijven die goederen verkopen aan consumenten. De detailhandel bestaat uit meer dan 100.000 ondernemingen die samen een half miljoen fulltime banen creeëren. Ruim 7% van de ondernemingen in Nederland is actief in de detailhandel en 8% van de werkgelegenheid komt uit de sector. In 2016 is een totaalomzet van 102,6 miljard euro gerealiseerd. Het winkelvloeroppervlakte van al deze ondernemingen bij elkaar is iets minder dan 27 miljoen m2. De detailhandel is een van de grootste sectoren in Nederland.

Aantal winkels en winkelvloeroppervlakte

In onderstaande tabel wordt het totaal aantal verkooppunten detailhandel weergegeven.

Aantal winkels naar type winkelgebied 2014 2015 2016
Hoofdwinkelcentra 52.207 51.538 50.066
Ondersteunende winkelcentra 20.288 20.352 20.066
Verspreide winkels 23.724 23.330 22.924
Grootschalige concentraties 3.506 3.042 3.024
Totaal aantal verkooppunten 99.725 98.262 96.080

Onderstaande tabel geeft weer hoe het winkeloppervlakte is verdeeld over verschillende locaties.

Locatiekenmerken 2014 2015 2016

Winkelvloeroppervlakte x 1.000 m²

27.348 27.370 26.907
Hoofdwinkelcentra 10.182 10.193 9.787
Ondersteunende winkelcentra 3.900 3.985 4.017
Verspreide winkels 8.871 8.836 8.804
Grootschalige concentraties 4.396 4.356 4.299

Onderstaande tabel geeft de grootte per individueel verkooppunt weer. Deze verkooppunten zijn onderverdeeld per type samenwerking. Uit de gegevens blijkt dat het winkeloppervlakte per individueel verkooppunt de afgelopen jaren licht is gestegen.

Winkelvloeroppervlak per verkooppunt naar type samenwerking in m2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grootwinkelbedrijf 467 468 469 478 485 491 500 511 523 524
Franchise / in- en verkoop / dealerorganisatie 315 326 325 321 320 321 324 326 323 328
Niet samenwerkende ondernemers 163 168 170 173 175 177 178 178 182 183

Omzetontwikkeling

 Omzetontwikkeling 2014 2015 2016
Omzet per winkel x €1.000 745 769 806
Omzet per m2 WVO 2.713 2.754 2.877
Omzet per FTE 200.216 202.924 202.078
Omzet per werkzame persoon 113.986 115.799 115.018

Bron: Detailhandel.info