Shopping Tomorrow

Shopping Tomorrow is het platform waar retailers gezamenlijk continu de ontwikkelingen van consumentengedrag, technologie en de (internationale) markt verkennen en tot concrete acties komen om hun eigen concurrentiepositie en die van Nederland te verbeteren. Het onderzoeksplatform is geïnitieerd door Thuiswinkel.org en wordt ondersteund door het Vakcentrum en 23 andere branche- en belangenverenigingen.

Bluepapers ShoppingTomorrow 2020

Op 29 oktober is door de expertteams van Shopping Tomorrow weer een nieuwe serie bluepapers gepubliceerd. 

Vakcentrumleden kunnen losse bluepapers van de expertgroepen hier gratis downloaden. Daar kunt u ook bluepapers downloaden die eerder dit jaar zijn gepubliceerd.

Nieuwe publicatie Smart Distributie & Buy local

Aan de hand van de ervaring die is opgedaan in het retaillinnovatielab Smart Distributie & Buy Local zijn negen succesfactoren vastgesteld om online lokale platform voor (winkel)gebiende te laten slagen. Daarnaast is een stappenplan ontwikkeld voor gebieden om zelf een platform te starten. De resultaten van het retaillinnovatielab Smart Distributie & Buy local zijn samengevat in een nieuwe publicatie, die 19 oktober is gepresenteerd. Download hier de publicatie.

De Retailagenda en DWNS hebben 19 oktober een webinar georganiseerd rond het thema online lokale platforms. Het webinar was met 138 deelnemers en een levendige chat een groot succes! Vakcentrumleden kunnen hier het webinar terugkijken.

Er is ook een informatieve video over de succesfactoren en het stappenplan. Bekijk hieronder de video.

 

21-10-2020