Sectorpremie voor 2016 waarschijnlijk fors omlaag

sectorpremie


Ondernemers gaan in 2016 waarschijnlijk minder sectorpremie betalen. Als het advies van de sector wordt overgenomen, daalt de premie namelijk van 3,29% naar 2,3%. Dat is heel goed nieuws.

In Nederland dragen alle werkgevers premies af ten behoeve van de werknemersverzekeringen. Deze premies komen terecht in verschillende fondsen. Er bestaat een fonds voor de Detailhandel en ambachten (sector 17), maar er is ook een apart fonds voor het Grootwinkelbedrijf (sector 19). Uit deze fondsen wordt bijvoorbeeld de WW betaald.

Het Vakcentrum heeft druk op de sectorfondsen gezet door zowel de hoogte als de indeling aan te vechten. Wij veronderstellen namelijk dat er vervuiling zit in de indeling in sector 17 (Detailhandel en ambachten), waardoor de premie in het verleden te hoog is vastgesteld. Het grote verschil in premie tussen 17 en 19 is anders niet te verklaren. Ook de indeling van de ondernemingen in de sectorfondsen 17 of 19 is onderwerp van een lange discussie. Het Vakcentrum voert hierover (nog steeds) overleg met de Belastingdienst. Eind oktober / begin november worden de definitieve premies openbaar gemaakt.