Sectorpremie definitief lager

De sectorpremie voor Detailhandel en ambachten (sector 17) bedraagt volgend jaar 2,31%. Een grote daling in vergelijking met de 3,29% die ondernemers nu betalen. Dat is goed nieuws.

Het Vakcentrum informeerde u reeds eerder over de sectorpremie en heeft de laatste tijd druk gezet op de sectorfondsen door zowel de hoogte als de indeling aan te vechten. Wij veronderstellen namelijk dat er vervuiling zit in de indeling in sector 17 (Detailhandel en ambachten) versus sector 19 (Grootwinkelbedrijf), waardoor de premie in het verleden te hoog is vastgesteld. Het grote verschil in premie tussen 17 en 19 is anders niet te verklaren. Ook de indeling van de ondernemingen in de sectorfondsen 17 of 19 is onderwerp van een lange discussie. Het Vakcentrum voert hierover (nog steeds) overleg met de Belastingdienst.

Veel leden van het Vakcentrum hebben zich aangesloten bij ons bezwaar tegen de sectorpremie.