Gebruik van hulpmiddelen

Maak gebruik van hulpmiddelen zoals rolcontainers, steekwagens, palletwagens, en onderstellen op wielen

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Hulpmiddelen zijn nodig als getild of gedragen moet worden boven het maximum tilgewicht. Elektrisch aangedreven hulpmiddelen zijn tevens nodig om zwaar duwen en trekken te voorkomen.

  1. Rolcontainers: Rolcontainers zijn handig voor het transport van goederen.
  2. Steekwagens: De steekwagen is een goed, gemakkelijk en veel gebruikt hulpmiddel om zware goederen te transporteren. Er zijn veel bijzondere varianten, voor diverse soorten goederen en toepassingen (drempels, trappen etc.)
  3. Palletwagens: de handpalletwagen – ook vaak pompwagen genoemd – is bedoeld voor horizontaal pallettransport. Gebruik zo mogelijk elektrische palletwagens om zwaar duwen en trekken te voorkomen.
  4. Onderstellen op wielen (zoals ‘hondjes’ of ‘dolly’s’): Diverse onderstellen op wielen zijn geschikt om stapels kratten, dozen etc. te verrijden.

Tips

Vier tips voor het juiste gebruik van hulpmiddelen

  1. Kies een hulpmiddel dat past bij het soort verpakkingen en de noodzakelijke verplaatsing (horizontaal of ook hoog/laag).
  2. Voor alle hulpmiddelen is de keuze van de wielen erg belangrijk. De wielen moeten passen bij de ondergrond en de last. Een oneffen ondergrond en zware belading vragen om wielen met een grote diameter, luchtbanden en kogellagers; deze wielen verminderen de rolweerstand en verhogen de wendbaarheid.
  3. Zorg zoveel mogelijk voor een effen vloer, zonder drempels.
  4. Zorg dat hulpmiddelen (en vooral wielen) minimaal tweemaal per jaar (of als er sprake is van gebreken) onderhouden worden.