Stasteun om langdurig staan te voorkomen

Hanteer een stasteun om langdurig staan te voorkomen

Dit zijn basismaatregelen. Ze gelden als praktijknorm en worden economisch en praktisch haalbaar geacht binnen de onderneming. Met het uitvoeren van deze maatregelen wordt voldaan aan de wettelijke doelvoorschriften van de Arbowet en het Arbobesluit. Afwijkende maatregelen zijn toegestaan mits deze een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden voor veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Als er langdurig gestaan moet worden (meer dan 1 uur achtereen of meer dan 4 uur over de dag verdeeld) dient de medewerker gebruik te kunnen maken van een stasteun.
Een stasteun kan gebruikt worden om even te leunen/zitten wanneer de benen vermoeid zijn terwijl er wel gewerkt kan worden.

De stasteun voldoet aan de volgende eisen:

  • het hoogteverstelbereik ligt tussen 65 en 90 cm (bij voorkeur met gasveer);
  • het steunvlak bedraagt minimaal 20 x 20 cm;
  • het zadel heeft bij voorkeur de vorm van een fietszadel of een ponyzadel en geen rond zadel;
  • de hoek ten opzichte van de verticaal bedraagt 20 tot 30 graden naar voren gekanteld;
  • bij een kruispoot met wielen, zijn de wielen geremd.

Bij gebruik van een stoel of stasteun achter bijvoorbeeld een kassa of toonbank is wel voldoende beenruimte nodig (zie inrichting kassawerkplek).