Huisregels opstellen

Stel huisregels op en maak deze bekend

Optimalisatie-maatregelen zijn maatregelen waarmee de arbeidsomstandigheden nog verder kunnen worden verbeterd. Sommige van deze maatregelen vergen een flinke investering en dienen zich daarom aan bij ver- en nieuwbouw en/of bij het vervangen van materieel. 

Er worden huisregels opgesteld. De huisregels omvatten de belangrijkste spelregels over wat wel en niet mag en kan binnen het bedrijf. Maak daarbij duidelijk wat er gebeurt bij ongewenst gedrag en diefstal. Zo nodig worden de huisregels bekend gemaakt aan klanten, zodat onduidelijkheden worden weggenomen.

In deze huisregels kunnen ook de regels over ongewenst gedrag tussen collega’s worden opgenomen (zie ook organisatie van het werk).

Instrument

Leden van Vakcentrum kunnen gebruik maken van huisregels die vermeld staan in het model Huishoudelijk Reglement.