Klachtenregeling opstellen

Stel een klachtenregeling op en maak afspraken over het servicegericht omgaan met klanten

Optimalisatie-maatregelen zijn maatregelen waarmee de arbeidsomstandigheden nog verder kunnen worden verbeterd. Sommige van deze maatregelen vergen een flinke investering en dienen zich daarom aan bij ver- en nieuwbouw en/of bij het vervangen van materieel. 

Werkgever en werknemers maken onderling afspraken hoe op een servicegerichte wijze wordt omgegaan met klanten.
Een klachtenregeling wordt opgesteld. Werknemers weten hoe te handelen als een klant met een klacht in de winkel komt. Indien gewenst wordt de klachtenregeling bekend gemaakt aan klanten, zodat onduidelijkheid bij de klant wordt weggenomen.

Beoogd effect:
Een duidelijke leidraad voor klant en medewerker bij onvrede over de dienstverlening, ruiling of teruggave van goederen, waardoor agressie zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Tips

  • Een klachtenregeling is ook een goede mogelijkheid voor de werknemers om op terug te grijpen in situaties waar escalatie dreigt.
     
  • Hang zichtbaar bij de kassa op dat er een klachtenregeling is of geef dit weer op de kassabon.